lördag 31 mars 2012

Livets byggstenar kan ha formats tidigt i vårt solsystem

Forskning vid University of Chicago och NASA Ames Research Center visar att organiska föreningar kan ha skapats mycket tidigt i vårt solsystem. Datorsimuleringar som gjorts i kombination med laboratorieexperiment visar att sådana föreningar, som också kan ha format det som brukar kallas för "livets byggstenar", bildas relativt enkelt. Man har försökt simulera de förutsättningar som fanns i det gasmoln som solen och våra övriga himlakroppar i solsystemet bildats ur. Forskarna var överraskade av hur naturligt det visade sig vara att organiska foreningar skapades. Om andra planetsystem skapas ungefär som vårt solsystem kan man förvänta sig samma utveckling där. Sedan är förstås steget mycket långt till att det uppstår några mer avancerade livsformer. Det kräver att livets byggstenar och de ursprungliga enkla livsformerna lyckas överleva i en ofta mycket tuff miljö. Det kan antingen vara mycket kallt eller mycket varmt, för lite eller för mycket energi eller allt för kraftig strålning.

Läs mer på: http://www.nasa.gov/centers/ames/news/releases/2012/12-30AR.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar