lördag 14 april 2012

NASA funderar på en ny Marsstrategi

NASA:s finansiella problem har tvingat rymdmyndigheten att i grunden fundera över vilken strategi man ska ha i det fortsatta arbetet med utforskningen av planeten Mars. De tidigare mycket omfattande planerna, med ett flertal rymdsonder m.m, måste omprövas. Kravet är att man kan genomföra projekt som är mer kostnadseffektiva. NASA:s budget räcker helt enkelt inte till för att genomföra t.ex ExoMars-projektet i samverkan med ESA så som det var planerat. En Marskonferens kommer därför att hållas i Texas i mitten av juni för att diskutera olika alternativ.

Några av de forskningsområden som man ser som prioriterade är:

  • att studera materian en bit under Marsytan genom att borra eller gräva.
  • att mer detaljerat studera Marsytans sammansättning och utveckling
  • att försöka hitta organiskt material i ytmaterian
  • att kartlägga förutsättningarna för framtida bemannade färder till Mars och vilka tänkbara risker det kan medföra
  • att mäta atmosfärens densitet, vindar m.m för att kartlägga bl a framtida landningssystem
  • att utveckla möjligheterna att genomföra mer precisa landningar inom högst en kilometer från planerad plats för landning
  • att utveckla mer bränsleekonomiska färder till Mars genom studie av alternativa omloppsbanor, gravitationell assistans från jorden och månen m.m.
  • att vidareutveckla samarbete med privata intressenter
  • att utveckla billiga, lätta sonder för olika uppdrag

Det återstår att se hur det hela kommer att förverkligas under den kommande tioårsperioden. 

Läs mer på: http://www.lpi.usra.edu/meetings/marsconcepts2012/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar