torsdag 1 november 2012

Hur viktigt är asteroidbältet mellan Mars och Jupiter för livet på jorden?

Exoplanetsökandet börjar alltmer fokusera på att försöka hitta en planet som liknar jorden och som skulle kunna ha förutsättningar att hysa liv. Det krävs att många olika faktorer stämmer för att liv ska uppstå och bestå över tid. Jag har skrivit en hel del om detta tidigare här i bloggen (se under rubriken Exoplaneter HÄR), eller klicka på fliken Exoplaneter. Nu presenteras ytterligare en aspekt som kan vara en avgörande faktor för förekomsten av liv på jorden; asteroidbältet mellan Mars och Jupiter. ScienceDaily har en intressant artikel om detta idag på sin websida.

Asteroidbältet, med rätt placering, storlek och massa och som gravitationellt påverkas av en stor planet, Jupiter, kan vara av allra största betydelse för att mer komplexa livsformer kunnat utvecklas. Man kan ju tycka att en stor mängd asteroider relativt nära en planet snarare skulle vara ett hot mot allt vad liv heter, men det kan istället vara så att de genom en lagom mängd kollisioner med planeten för med sig en sammansättning av ämnen som blir "livets byggstenar" samt vatten. Det kan också ha tvingat tidiga och primitiva organismer att anpassa sig till nya förhållanden och på så sätt satt fart på utvecklingen mot mer komplext liv.

Olika typer av asteroidbälten (Bildkälla: NASA/ESA)


Forskarna som presenterar studien anser att den typen av asteroidbälte vi har i vårt solsystem mellan Mars och Jupiter kan vara mycket ovanligt i andra planetsystem. Det krävs en Jupiterliknande planet på rätt avstånd från stjärnan för att skapa och vidmakthålla den typen av bälten med en mängd små himlakroppar. Forskarna tror att  att när Jupiter bildades blev en del materia över. Jupiters påverkan gjorde dock att denna materia inte kunde klumpa ihop sig till en egen liten planet utan objekten snarare kolliderade med varandra och bröts sönder i en blandning av större och mindre stenblock. Nu bidrar Jupiter till att hålla objekten i schack och har därmed en stabiliserande inverkan på asteroidbältet. Forskningsstudien presenteras idag  i "Monthly notices of the Royal Astronomical Society".

I många av de planetsystem som upptäckts har Jupiterstora planeter sannolikt migrerat inåt i planetsystemet. Om det då har funnits motsvarande asteroidbälten i dessa system så har de slagits sönder av denna rörelse. Samtidigt måste en Jupiterstor planet hamna på rätt avstånd från asteroidbältet för att inte dessa ska löpa amok och bombardera andra planeter. Ett kraftigt "asteroidregn" över en planet innebär att liv aldrig uppstår.

Jupiterstora planeter måste vara på utsidan av det som forskarna kallar "snölinjen". Denna linje är gränsen där vattenis konstant är i fryst tillstånd. Solens/stjärnans värme räcker inte för att smälta isen. Efter att ha studerat 520 Jupiterstora planeter som hittills upptäckts visar det sig att endast 19 av dem är utanför denna snölinje. Många av planeterna har sannolikt bildats utanför snölinjen men sedan rört sig allt närmare stjärnan. Forskarnas slutsats är därför att vi bör leta efter jordstora planeter i planetsystem som har Jupiterstora planeter utanför denna snölinje. Om forskarna har rätt så innebär detta en stor minskning av antalet presumtiva jordkopior.

Det är fascinerande att se att ju mer man följer exoplanetforskningens utveckling, desto mer komplext tycks det bli att det skapas jordliknande planeter med exakt rätt förutsättningar för att komplexa former av liv ska uppstå. Det verkar krävas en mycket delikat balans mellan himlakropparna i ett planetsystem. Frågan är om inte också de övriga stora planeterna i vårt solsystem har en betydelse i att de balanserar Jupiter?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar