måndag 21 januari 2013

En vattenfylld krater på Mars

Rymdsonden MRO har upptäckt en krater på Mars som med stor sannolikhet varit vattenfylld. Denna Marssjö i kratern McLaughlin,som  är ca 2,2 kilometer djup, kan därmed ha haft goda förutsättningar för att hysa liv. På botten av kratern finns spår av lerpartiklar och karbonater (salt av kolsyra), som skapas genom kontakt med vatten. Kratern är sluten, utan större avrinning, vilket kan ha inneburit att sjön existerat under en relativt lång tid.


(Bildkälla: NASA)

Det är många rapporter nu från Mars om spår av vatten. Är det inte ESA:s Mars Express (se min artikel häromdagen HÄR) som kommer med nyheterna, så är det MRO, Curiosity eller Opportunity. Just Curiosity tycks flitigt studera sin närmaste omgivning. Den levererar nästan dagligen fina närbilder från Mars. Av bilderna att döma ser det ut som den står parkerad på en uttorkad sjöbotten!


(Bildkälla: NASA)

Det verkar som om förhållandena på Mars för några miljarder år sedan var gynnsamma för uppkomsten av enklare livsformer. Låt oss hoppas att Marsfordonen Curiosity kan hitta "lite liv" under sin fortsatta färd på Mars.

Man kan ju fantisera över ett forntida sjölandskap på Mars och fundera på hur den atmosfär såg ut som gjorde det möjligt att vidmakthålla flytade vatten under en längre tidsperiod. Atmosfären har helt uppenbart varit betydligt tätare än vad den är idag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar