tisdag 22 januari 2013

Kommersiell asteroidexploatering planeras

Spaceref rapporterar att det amerikanska företaget Deep Space Industries har planer på att sända en hel flotta med små rymdsonder till olika asteroider. Syftet är prospektering, dvs att söka efter naturtillgångar. För att det ska bli ekonomi i projektet vill man åka snålskjuts med de raketer som används för uppskjutning av satelliter m.m. Tanken är att hänga på en minisond á 25 kilo som kan sändas mot någon av alla de asteroider som passerar jorden. Redan 2015 kan det bli aktuellt med de första uppskjutningarna. De följande åren är det tänkt att den här typen av små sonder ska kunna hämta upp några tiotal kilo materia från asteroider och transportera det till jorden.


(Bildkälla: Deep Space Industries)

Mer långsiktigt kan utvinning av ämnen från asteroider användas till bränsle vid bemannade rymdfärder till Mars. Tanken är, vilket låter minst sagt science fiction för mig, att "tanka" rymdsonden under färden mot Mars! Enligt företaget ska man av asteroidmateria till och med kunna tillverka nya delar till rymdsonder som redan är på väg mot sina mål! Att tillhandahålla bränsle till alla de satelliter som kretsar kring jorden är en av företagets affärsidéer. Att utvinna intressanta ämnen från asteroider för att sedan bruka dem i rymden tycks vara huvudinriktningen. Man menar att det inte är ekonomiskt (ännu) att enbart syssla med gruvbrytning och transporter till jorden. Att ta till vara dessa naturresurser i rymden anser man dessutom vara miljövänligt eftersom det inte uppstår någon miljöförstöring. Åtminstone inte ur ett jordperspektiv.

Det är onekligen en intressant utveckling som nu sker av små, billiga minisonder/satelliter, som kan utföra samma uppgifter som tidigare krävde större och dyrare rymdsonder. Avancerad teknologi för gruvdrift i rymden har utvecklats, vilket helt plötsligt kan göra den här typen av vilda planer ekonomiskt försvarbara. Företaget ser också en möjlighet att kombinera forskning och kommersiell prospektering. Företag som Google, Unilever och Red Bull har meddelat intresse för att vara med och sponsra den här typen av verksamhet.

Kanske behövs det lite sådana här "galna projekt" för att väcka liv i allmänhetens intresse för rymden.  Intresset har utan tvekan svalnat betänkligt de senaste årtiondena.Vi får väl se vad det blir av det hela.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar