lördag 6 april 2013

Jupitermånen Europa alltmer intressant

Jupiters måne Europa har alltsedan de två Voyagersonderna passerade Jupiter 1979 intresserat astronomerna. Förekomsten av vatten under ett tjockt istäcke har fått forskare att spekulera i om månen kan ha förutsättningar för att hysa enklare livsformer. Det som krävs för att liv ska uppstå är framförallt att det finns vatten, några av "livets grundämnen" såsom kol, kväve, fosfor, svavel m.m samt någon form av energikälla. Europa har vatten och får energi via de tidvattenkrafter som månen utsätts för i Jupiters närhet. NASA skriver på sin websida om att forskare upptäckt att det finns väteperoxid på Europas yta. Om peroxiden kommer i kontakt med vatten kan det sätta igång processer som skapar enkla organismer, på samma sätt som skedde på jorden för närmare 4 miljarder år sedan.


Rymdsonden Galileos bilder av Europa (Bildkälla: NASA)


Rymdsonden Galileo, som kretsade kring Jupiter mellan 1995 och 2003, upptäckte spår av väteperoxid på några ställen på Europas yta. Nu har man upptäckt att det tycks finnas väteperoxid lite varstans på Europa, även i områden där istäcket är tunt och vattnet kan nå upp till ytan. Forskarna har studerat Europa med hjälp av Keckteleskopet på Hawaii.


Is och vatten på Europa (Bildkälla: NASA)


Det finns få, om ens några, himlakroppar som är så intressanta ur ett astrobiologiskt perspektiv som Europa. Det är synd att det i dagsläget inte finns någon specifik rymdsond som ska besöka denna måne. Vi har visserligen rymdsonden Juno som just nu är på väg till Jupiter (framme 2016) och vi har ESA:s rymdsond JUICE som så småningom (om nästan 20 år!) ska studera Jupitermånarna. Det som behövs är en månlandare till Europa. Den hade kunnat studera denna måne mer i detalj.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar