torsdag 30 maj 2013

Rymdobservatoriet WISE kartlägger asteroidernas släktträd

Rymdobservatoriet WISE (Wide-field Infrared Survey Explorer) har, inom ramen för projektet NEOWISE, studerat asteroiderna som finns i asteroidbältet mellan Mars och Jupiter. De data som inhämtats resulterar i att asteroidernas släktträd behöver ritas om. Miljontals bilder i infrarött har gett upphov till en kategorisering av asteroider i hela 76 asteroidfamiljer, varav 28 helt nya. Kartläggningen bidrar till att öka vår förståelse över hur asteroiderna skapats. Det kan också bidra till att vi får ökade kunskaper om de s.k nära-jorden-objekten (NEO:s, Near Earth Objects), var de kommer ifrån och hur de hamnat på eventuell kollisionskurs med jorden.

NEO:s är asteroider som kommer inom 45 miljoner kilometer från jordens omloppsbana. De flesta härstammar från asteroidbältet mellan Mars och Jupiter och har genom kollisioner med andra objekt ändrat riktning, likt en kula i ett flipperspel, och kommit närmare oss här på jorden. WISE har studerat ca 120.000 asteroider, vilket utgör en femtedel av alla kända asteroider i asteroidbältet. 38.000 av dessa har kunnat klassificeras och petas in i de 76 asteroidfamiljer som forskarna definierat. En asteroidfamilj bildas när en större himlakropp kolliderar och splittras upp i en rad mindre objekt. Ibland kan det bli en mycket stor mängd "stenar" som på så sätt skapas. De har ofta samma omloppsbana som de följer i samlad skock, som dock med tiden tenderar att splittras upp.


(Bildkälla: NASA)


Hur kategoriserar man olika asteroider i familjer? WISE tittar bl a på asteroidernas mineralsammansättning. Asteroider som tillhör samma familj har likartad sammansättning och reflekterar därmed samma mängd ljus. Vissa asteroider är ljusa medan andra är mörka och med hjälp av observationer i infrarött ljus har asteroiderna kunnat klassificeras i olika familjer. Nästa steg för forskarna blir att försöka gå till roten i släktträdet, dvs försöka få klarhet i hur "föräldrarna" till alla de små asteroiderna såg ut. Hur såg de himlakroppar ut som genom kollisioner splittrades upp i en massa småobjekt som nu befolkar asteroidbältet?

Imorgon passerar för övrigt en av dessa nära-jorden-asteroider "bara" ca sex miljoner kilometer från jorden. Asteroiden med det kryptiska namnet 1998 QE2 är hela 2,7 kilometer på längden och en stenklump tillräckligt stor för att förgöra allt liv på jorden om den hade kolliderat med oss. Läs mer om asteroiden på NASA:s websida.


Omloppsbanan för asteroiden 1998 QE2 (Bildkälla: NASA)


Läs också mina tidigare artiklar om WISE och dess intressanta uppdrag HÄR.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar