tisdag 18 juni 2013

En svensk miniubåt skulle kunna utforska Jupitermånen Europas ocean

Astrobiology Magazine rapporterar om en projektidé med svensk medverkan. Det handlar om att sända en rymdsond med landare till Jupitermånen Europa. Genom att borra hål i istäcket skulle en mycket liten "ubåt" kunna sändas ner för att utforska den stora ocean som finns under isen. Det är NASA:s Jet Propulsion Laboratory som tillsammans med Uppsala universitet arbetat på idén. Själva ubåten är en svensk konstruktion av Jonas Jonsson vid Ångström Space Technology Center vid Uppsala universitet, som ett led i hans doktorsavhandling. Ett svenskt team under Greger Thornells ledning arbetar med projektidén.


Den lilla ubåten in action (Bildkälla: Jonas Jonsson/Ångström Space Technology Centre)


Den lilla miniubåten har fått namnet DADU, som står för Deeper Access, Deeper Understanding. Trots att den är liten har den en mängd avancerade instrument. Den  skulle kunna söka efter tecken på liv i Europas ocean. Alltsedan rymdsonderna Voyager 2 och Galileo genomförde sina observationer av denna måne och upptäckte att det finns en ocean under istäcket har det spekulerats om förekomsten av liv. Med tanke på att enkla livsformer kan överleva i extrema förhållanden i arktiska vatten på jorden, så skulle det kunna finnas liv i Europas kalla ocean. Istäcket som är kilometertjockt skyddar dessutom från den strålning som Jupiters magnetosfär utsätter Europa för.


En modell av Europas inre (Bildkälla: NASA)


De höga projektkostnaderna har så här långt varit det största hindret för ett rymdsondsprojekt till Europa. Med en miniubåt skulle man radikalt kunna sänka kostnaderna och ändå få utfört viktig vetenskaplig forskning. En liten ubåt kräver dessutom ett mycket mindre borrhål genom Europaisen. Jonsson hoppas kunna testa ubåten i Lake Vostok, sjön under den tjocka antarktiska isen. Fungerar ubåten där så skulle den kunna fungera under isen på Europa.

Även om ubåten är en lågbudgetlösning, så krävs en landare och en avancerad borr för att ta ubåten ner under isen. Projektet skulle sannolikt ändå gå på några miljarder dollar, vilket i dagsläget ínte finns i den knappa NASA-budgeten. Så idén kanske kan realiseras en bit in på 2030-talet. Tills dess får vi nöja oss med NASA:s rymdsond Juno och ESA:s rymdsond JUICE vad gäller utforskning av Jupiter och dess månar. Jonssons miniubåt kan säkert hitta ett flertal användningsområden här på jorden och kanske så småningom förhoppningsvis komma till användning på någon himlakropp med vatten i vårt solsystem.


Rymdsonden Galileos bild av Europa (Bildkälla: NASA)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar