tisdag 27 augusti 2013

Bundet vatten har upptäckts på månens yta

NASA rapporterar att forskare med hjälp av data som samlats in av den indiska rymdsonden Chandrayaan-1 upptäckt vatten på månens yta. Det är vatten bundet i grus, s.k magmatiskt vatten, som härstammar från månens inre. Det är första gången man upptäcker den här typen av vatten från en rymdsond som kretsar kring månen. I samband med Apolloexpeditionerna upptäcktes magmatiskt vatten i de stenprover som astronauterna tog med sig till jorden.

Forskarna studerade särskilt kratern Bullialdus, nära ekvatorn på månen. Med hjälp av instrumentet Moon Mineraology Mapper på rymdsonden kunde vatten identifieras i månmaterian. Samma instrument upptäckte år 2009  vattenmolekyler vid månens polarområden. Forskarna hoppas nu kunna upptäcka vatten även på andra delar av månytan. Fynd som dessa ger ökad kunskap om bl a de vulkaniska processer som format månen.


Bullialduskratern på månen (Bildkälla: Wikipedia)


Chandrayaan-1 var en indisk rymdsond som kretsade kring månen mellan oktober 2008 och augusti 2009. Med rymdsonden följde en mindre sond som man lät krascha vid månens sydpol. Den materia som kastades upp vid kraschen analyserades och man fann bl a vattenis.


Illustration av Chandrayaan-1 (Bildkälla: Indian Space Research Organisation - ISRO)

2 kommentarer: