söndag 25 augusti 2013

Ny metod för att mäta en stjärnas gravitation kan innebära nya exoplanetfynd

Ett forskarteam med forskare från flera ledande universitet har funnit en ny metod att mäta en stjärnas ytgravitation. Upptäckten kan ha stor betydelse för att öka vår kunskap om stjärnors sammansättning och utvecklingsstadie, men också ge oss nya kunskaper om exoplaneter. Vet man en stjärnas ytgravitation så behöver man bara ta reda på stjärnans yttemperatur (vilket är ganska lätt) för att få fram detaljerade fakta om stjärnans storlek, massa m.m. UniverseToday rapporterar om det nya fyndet på sin websida.

Genom att mäta ytgravitationen kan man avgöra om en stjärna är stabil eller på väg att dö. De stjärnor som är i de sista utvecklingsstadierna sväller upp till röda jättestjärnor. Ytgravitationen är låg på dessa gamla stjärnor, medan yngre och mer stabila stjärnor har en högre ytgravitation.

Forskarna har använt sig av data som rymdteleskopet Kepler samlat in. Tekniken går ut på att mäta en stjärnas fladdrande. Vår egen stjärna, solen, är i perioder synnerligen aktiv, vilket syns på solfläckar, solutbrott m.m. Denna aktivitet hos stjärnor gör att  stjärnans ljusstyrka varierar något och att stjärnan ser ut att fladdra. Alla stjärnor fladdrar mer eller mindre, gamla stjärnor mer och unga stabila stjärnor mindre. Om man lyckas mäta storleken på detta fladdrande kan alltså stjärnors status beskrivas mer exakt. Man kan dessutom upptäcka exoplaneter.


Aktivitet på solens yta (Bildkälla: JAXA/NASA/PPARC)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar