tisdag 3 september 2013

Drakeekvationen i ny tappning

Exoplanetexperten Sara Seager vid Massachusetts Institute of Technology har lagt ett förslag på en ny "Drakeekvation". Denna ekvation, som formulerades av Frank Drake år 1961, har diskuterats en hel del under årens lopp. Jag skrev om ekvationen och om sannolikheten att finna utomjordiskt liv i ett längre inlägg i juni i år (se HÄR).


Sara Seager


Den ursprungliga Drakeekvationen kalkylerar sannolikheten för intelligent utomjordiskt liv utifrån förmågan att kommunicera med hjälp av radiosignaler. Sara Seager fokuserar i sitt förslag på ny Drakeekvation istället på sannolikheten för utomjordiskt liv överhuvudtaget. Med hjälp av hennes formel kan en uppskattning göras av antal planeter som visar tecken på liv. Formeln ser ut så här:


N = N*FQFHZFOFLFS

N = antal planeter med detekterbara tecken på liv 
N* = antal stjärnor som observeras
FQ = andel stjärnor som är "lugna" (utan alltför kraftig solaktivitet)
FHZ = andel stjärnor med stenplaneter i den beboeliga zonen
FO = andel av dessa stenplaneter som kan observeras
FL = andel av stenplaneter som har liv
FS = andel planeter där liv producerar en detekterbar biosignatur i form av gas


Seagers formel tar sikte på upptäckter av s.k biosignaturer. Det är gaser som bildats av t.ex bakterier eller andra organismer. Exempel på sådana gaser är syre, ozon och metan. Även koldioxid kan vara en biosignatur, men det kan också förekomma helt naturligt i en planets atmosfär. Det gäller därför att särskilja gaser som producerats i geologiska processer från gaser som producerats i biologiska processer.

Seager testade sin formel på stjärnor av M-typ, dvs stjärnor som är lite mindre och ljussvagare än vår sol. Det är den vanligast förekommande stjärntypen i vår närhet och utgör ca 75% av alla våra stjärngrannar. Hon uppskattar att två planeter med liv kommer att upptäckas under det närmaste decenniet. Med flera mycket avancerade rymdteleskop i pipeline kommer vi sannolikt allt närmare en första upptäckt. 2017 sänder NASA upp teleskopet TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) och året därefter det stora James Webb-teleskopet

Astrobiology Magazine har en längre intervju med Sara Seager på sin webbsida, där hon berättar mer utförligt om sina tankar kring upptäckten av utomjordiskt liv.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar