tisdag 3 september 2013

Saturnus månar - nya forskningsrön och nya bilder

Rymdsonden Cassini fortsätter sina studier av Saturnus månar. Särskilt den stora månen Titan har varit föremål för detaljerade studier under en längre tid. Analyser av data rörande gravitation och topografi visar att det är något märkligt med det yttre isskal som täcker månytan. Gravitationen tycks vara "onormal" över områden med berg och kullar. Det finns en hel del sådana områden på Titan. Bilden nedan togs av ESA:s Titanlandare Huygens när den sänkte sig ner mot Titans yta 2005. Ingen jämn månyta direkt!


(Bildkälla: ESA)


Normalt brukar gravitationen öka något om man t.ex flyger över ett stort berg. Detta på grund av den "extra massa" som berget utgör. På Titan verkar dock gravitationen tvärtom vara lägre över berg. Forskarna tror att stora underjordiska isberg under den tunga bergmaterian uppväger gravitationen från bergen. Eftersom is är lättare än vatten blir den samlade gravitationen lägre. Det innebär också att Titan tycks ha ett tjockt och styvt istäcke som inte krossas av bergets tyngd. Forskningsrönen kan också indikera att Titan inte är föremål för mer omfattande geologisk aktivitet såsom vulkanism, plattektonik m.m. 

Cassini presenterar också en fin bild på månen Dione. Denna måne, ca 1.100 km i diameter, har som synes några ganska stora kratrar. Likt flertalet andra Saturnusmånar är Dione annars som en stor "isboll". Under Diones tjocka istäcke finns förmodligen ändå en relativt stor kärna bestående av tyngre materia, eftersom planetens densitet är högre än de flesta andra Saturnusmånars.


(Bildkälla: NASA)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar