tisdag 1 oktober 2013

Den amerikanska budgetkrisen får konsekvenser även för NASA:s verksamhet

Nu är det budgetkris i USA igen. Det tycks vara en årligt återkommande händelse i oktober att de amerikanska politikerna inte kan komma överens om ekonomiska handlingsplaner. Det innebär att stora delar av den amerikanska statsförvaltningen stänger ner verksamheten och skickar hem sina anställda. Även NASA påverkas av krisen. Även om rymdsonderna till viss del fortsätter sitt arbete kommer vi inte att få reda på resultatet av observationerna. NASA har nämligen stängt ner sina websidor, sina twitterkonton etc.

UniverseToday beskriver på sin websida vilka konsekvenser budgetkrisen får på NASA:s verksamhet. Ungefär 97% av NASA:s 18.000 anställda är hemskickade. De anställda som är i tjänst övervakar rymdsonder och gör bara de absolut mest nödvändiga arbetsuppgifterna. Om budgetkrisen fortsätter en längre period kan det bli problem med NASA:s nästa rymdsondsuppskjutning. Rymdsonden MAVEN är tänkt att sändas upp i mitten av november. Man kan skjuta upp uppskjutningen (!) i ca tre veckor. Det är tidsramen inom det s.k uppskjutningsfönstret. Om sonden inte kommer iväg inom denna tidsram får man vänta till 2016 för att göra ett nytt försök.

Undrar just hur det går med rymdsondernas observationer av kometen ISON? Som jag skrev igår så passerar kometen Mars just idag och skulle ha hårdbevakats av en mängd rymdsonder.

Även om rymdverksamheten påverkas så är det ändå inte det mest allvarliga. En långvarig budgetkris kan få konsekvenser för världsekonomin i stort. För varje dag som går närmar vi oss budgetstupet. Det är onekligen märkligt att politiker medvetet tycks vilja köra utför stupet.

2 kommentarer: