torsdag 3 oktober 2013

Molnstrukturen hos en exoplanet har kartlagts för första gången

Utforskningen av exoplaneter går stadigt framåt. Astrobiology Magazine rapporterar att forskare som studerat data från rymdteleskopen Kepler och Spitzer för första gången lyckats kartlägga moln på en exoplanet. Planeten, Kepler 7b, var en av de första exoplaneter som Keplerteleskopet upptäckte. Det är en s.k "het Jupiter", dvs en stor planet som kretsar nära sin stjärna. Forskarna har kunnat identifiera områden med molntäcken och områden med "klar himmel" i olika delar av planetatmosfären. Planeten har observerats i tre år och utifrån det har forskarna skapat en slags molnkarta. Planeten reflekterar ovanligt mycket ljus, särskilt från dess västra hemisfär som täcks av ett tjockare molntäcke.

Bilden nedan är en illustration av hur planeten kan tänkas se ut. En storleksjämförelse görs också med Jupiter (planeten till höger på bilden).


(Bildkälla: NASA)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar