fredag 4 oktober 2013

Hur kommer nästa generation Marsfordon att se ut?

Vi har just nu två fordon, Opportunity och Curiosity, som kör omkring på Mars. Den förstnämnda har snart tillbringat 10 år på Mars, medan Curiosity firade ettårsjubileum i augusti i år. År 2018 är det tänkt att ESA ska sända upp sitt Marsfordon inom ramen för det s.k ExoMars-projektet. Redan nu pågår tester av en prototyp av detta fordon. Även NASA har kommit en bit på väg i sin planering vad gäller det fordon man ska sända till Mars år 2020.

ESA testar just nu ett fordon i Atacamaöknen i norra Chile. Terrängen liknar i mångt och mycket den på Mars. Det är en av jordens torraste platser, det finns i stort sett ingen växtlighet och området är lite stenigt och bergigt ungefär som på Mars. Liksom sina föregångare på Mars är ESA:s fordon utrustat med sex hjul. Den tycks ha arbetsnamnet SAFER (akronym för Sample Acquisition Field Expreiment). Prototypen som testas är utrustad med bl a kameror som kan ta 3D-bilder och högupplösta närbilder samt en radar som kan penetrera Marsmaterian. Bilden nedan visar prototypen. Den ser lite avskalad ut,. med relativt små hjul och simpel "kaross". Man får väl anta att den inte är färdig utan att det i slutändan blir ett något annorlunda fordon som skickas till Mars.


(Bildkälla: ESA)


Liksom Curiosity ska ESA:s fordon kunna samla in och analysera lite Marsgrus. Än så länge har prototypen inte utrustats med någon borr, så testerna sker med lite mänsklig borrassistans. Att borra i Marsgruset är nödvändigt om man ska finna spår av liv. Helst behöver man komma ner minst en meter enligt ESA:s forskare. Marsytan utsätts för så stark strålning att inget liv överlever på eller precis under ytan.

Även NASA har som sagt börjat fundera på sitt Marsfordon som är tänkt att köra omkring på Mars om lite drygt 7 år. Den information som hittills nått ut om projektet visar på att det tycks bli ganska likt Curiosity-projektet. Även den skiss på det tänkta fordonet som NASA släppt visar slående likheter med Curisoity. Projektet fick också tidigt kritik för bristen på nytänkande. Det är i och för sig långt till 2020 och mycket kan hinna hända, så det återstår att se hur detta fordon till slut kommer att bli.


Skiss på NASA:s nästa Marsfordon (Bildkälla: NASA)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar