fredag 2 september 2011

Rymdsonden DAWN har nu klarat av första utforskningsfasen

Rymdsonden DAWN har under augusti månad kretsat runt asteroiden Vesta på ett avstånd av ca 2.700 kilometer. Utforskningen av asteroidytan har varit mycket framgångsrik och en rad detaljerade foton har presenterats. Forskarna kommer att ha ett digert arbete med att närmare studera och analysera alla dessa foton. Det finns mer än 2.800 bilder att titta på!

Vesta har årstider och just nu är delar av asteroidens yta i mörker. Under 2012 kommer dessa områden att solbelysas och kan då studeras av Dawn. Rymdsondens färd justeras löpande utifrån alltmer precisa data om asteroidens massa och gravitationskraft. Eftersom asteroidens massa inte är jämnt fördelad varierar gravitationskraften. Det ställer stora krav på manövreringen av rymdsonden. Se NASA:s film som visar hur Vesta roterar.
Målet är nu att komma ännu närmare Vestas yta. Planen är att rymdsonden ska kretsa runt Vesta på endast 680 kilometers avstånd. Det ska bli mycket intressant att se alla detaljbilder som därmed kan tas av asteroidens yta.

Läs mer på:: http://www.spacedaily.com/reports/Dawn_has_completed_the_first_phase_of_its_exploration_of_Vesta_999.html

Se NASA:s film: http://www.nasa.gov/multimedia/videogallery/index.html?collection_id=65362&media_id=104094441

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar