onsdag 7 mars 2012

Finns det andra civilisationer?

Häromveckan skrev jag ett inlägg om den nya metoden att finna exoplaneter med förutsättningar för liv genom att studera planeters reflektion (läs artikeln här). Rymden idag skriver om detta och om möjligheterna att det finns andra civilisationer i universum. Den s.k Fermi-paradoxen diskuteras i artikeln. Paradoxen går ut på att med miljarder solsystem så är sannolikheten för förekomsten av utomjordiska civilisationer ganska stor samtidigt som bevisen för att sådana existerar är obefintliga.

Det är onekligen intressanta funderingar i artikeln. En fundering som jag har är att det trots att det kan tänkas finnas miljarder planeter t o m inom beboeliga zoner så är det en rad olika omständigheter som avgör om mer avancerade livsformer utvecklas. Jag skrev om detta i en artikel i början av februari (läs här). Till den långa listan ska läggas alla biologifaktorer (processer som bygger celler, aminosyror, RNA/DNA, gener m.m). Kanske är det trots allt svårt att skapa avancerade livsformer på en exoplanet?

Läs mer på: http://www.rymdenidag.se/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar