torsdag 1 mars 2012

Finns det miljarder nomadplaneter i vår galax?

Ny forskning visar att det kan finnas miljarder ensamma planeter, nomadplaneter, i vår galax. Det kan t o m vara så att dessa nomadplaneter är oerhört många fler än stjärnorna i Vintergatan. Forskare vid Kavli Institute for Particle Astrophysics and Cosmology vid Stanforduniversitetet uppskattar att det kan finnas 100.000 sådana nomadplaneter för varje stjärna i Vintergatan. Forskarna betonar dock att siffran fortfarande är en mycket grov uppskattning och att ytterligare forskning behöver ske.

Hur har då dessa planeter skapats. I den våldsamma process som skapade vårt eget solsystem är det högst sannolikt att stora mängder med himlakroppar kastades ut ur systemet när planeter, månar, asteroider m.m bildades. Man kan förmoda att detsamma har hänt kring alla andra stjärnor. Några av desssa himlakroppar kan ha varit stora som våra planeter. En intressant aspekt kring dessa nomadplaneter är att, om uppskattningarna stämmer, så är de planeter som kretsar kring stjärnor bara en mycket liten minoritet av alla planeter i Vintergatan. Det stora flertalet skulle då vara hemlösa mörka planeter.

Man kan ju tycka att sådana planeter omöjligt kan hysa liv, men faktum är att det är fullt möjligt med enklare livsformer även på dessa nomadplaneter. Har dom lyckats bibehålla en tät atmosfär eller ett istäcke och är geologiskt aktiva så är dom inte så kalla som man skulle kunna tro. Värmen från planetens inre skulle kunna skapa förutsättningar för liv. Mer utforskning av dessa hemlösa planeter behövs för att mer exakt fastställa deras antal. De kommande decenniernas planerade nya jätteteleskop kan möjligen ge nya fakta i frågan.

Läs mer på: http://www.skyandtelescope.com/news/home/How-Many-Unbound-Planets-Roam-the-Milky-Way-140917963.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar