tisdag 21 augusti 2012

Har vi äntligen nya exoplanetfynd?! Hela 41 styck!

Space.com rapporterar att forskare nu bekräftat existensen av ytterligare hela 41 exoplaneter! Det är två olika team av forskare som studerat de exoplanetkandidater som Keplerteleskopet har identifierat och då gjort dessa fynd som presenteras i Monthly Notices of the Royal Astronomical Society resp i Astrophysical Journal. De 41 exoplaneterna finns i totalt 20 olika planetsystem. Antalet upptäckta exoplaneter stiger därmed till en bit över 800 styck. Keplerteleskopets websida har, när detta skrivs, ännu inte publicerat något om detta fynd. Inte heller har websidan Exoplanet.eu uppdaterat sina tabeller. Jag återkommer så småningom med mer fakta kring fynden.

Efter en, som det känns, evighetslång period av exoplanetstiltje tycks det alltså nu som om  man lyckats bekräfta ett antal av de ca 2.300 exoplanetkandidater som Kepler har identifierat. Det borde rent logiskt under de kommande åren bli en explosionsartad rapportering av bekräftade exoplaneter. Forskare ser det som sannolikt att flertalet av Keplers kandidater faktiskt är exoplaneter.Illustration av Keplerteleskopet (Bildkälla: NASA)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar