tisdag 21 augusti 2012

Stjärnan som åt upp en planet

UniverseToday rapporterar att forskare för första gången har observerat en exoplanet som förtärts av sin stjärna när denna utvecklats till en röd jättestjärna. Samma öde kommer att drabba de inre planeterna i vårt solsystem när solen om ca 5 miljarder år blir en röd jätte. Då kommer solen att växa till sig och sträcka sig ända ut till jordens omloppsbana runt solen.


Illustration av BD +48 740 (Bildkälla: ESO)

De röda jätten, som heter BD +48 740, är äldre än solen och har i dagsläget en radie som är 11 gånger solens. I och med att planeten förtärts av den röda jätten har stjärnan fått en något märklig ämnessammansättning. Den har nämligen en ovanligt hög halt av litium, vilket är ett grundämne som är ovanligt i gamla stjärnor eftersom det lätt förstörs. Forskarna tror att detta litium skapats när stjärnan hettats upp i samband med att planeten rasat in i stjärnan. Händelsen förorsakade också lite turbulens i hela stjärnsystemet. En Jupiterstor planets omloppsbana runt BD +48 740 ändrades och blev väldigt eliptisk. Faktum är att det är den mest elliptiska omloppsbana som hittills skådats bland de exoplaneter man upptäckt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar