måndag 1 oktober 2012

En kallt atmosfärlager har upptäckts på Venus

Planeten Venus har utforskats relativt grundligt av ett antal rymdsonder under årens lopp. All utforskning har kommit fram till att det är en synnerligen ogästvänlig planet för alla former av liv. Det växthusklimat som råder på Venus ger temperaturer på över 400 grader Celsius på planetens yta. Nu kommer dock lite överraskande resultat från rymdsonden Venus Express observationer. Det visar sig nämligen att det finns lager i Venus atmosfär som har temperaturer på -175 grader Celsius. Dessa lager finns ca 125 kilometer ovan planeytan. Det är kallare än någon del av jordens atmosfär trots att Venus kretsar betydligt närmare solen än vad jorden gör. Denna låga temperatur innebär att t o m koldioxid fryser till is. På ESA:s websida finns mer beskrivet om detta märkliga fynd.

(Bildkälla: ESA)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar