måndag 7 januari 2013

ALMA-teleskopet observerar planeter som just nu skapas

Det Europeiska Sydobservatoriet (ESO) har med hjälp av det kraftfulla ALMA-teleskopet observerat den unga stjärnan HD 142527 och bokstavligen sett hur stora planeter föds. Stora strömmar av gas flödar i området kring stjärnan. Man tror att det rör sig om stora gasplaneter som är under bildande och som suger till sig gas. HD 142527 befinner sig 450 ljusår från jorden och forskarna har studerat den stoft- och gasskiva som omger stjärnan. Skivan består av en inre och yttre del med en stor hålighet emellan som karvats ut av planeter som är under bildande. Det rör sig om en relativt stor soft- och gasskiva, där den inre delen sträcker sig ända ut till vad som motsvarar Saturnus omloppsbana runt vår sol. Den yttre delen av skivan börjar 14 gånger längre ut.

Gasjättar (såsom Jupiter och Saturnus) bildas genom att de i inledande stadier drar till sig gas från den yttre skivan genom en slags broar över håligheten mellan skivorna (se bilden nedan). I processen flödar också gas vidare till den inre skivan och till stjärnan som därmed växer. Det är första gången som man ser dessa broar av gas och stoft. Tyvärr kan man inte se planeterna eftersom de göms i gasströmmarna.


Illustration av gasströmmar (Bildkälla: ESO)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar