onsdag 17 april 2013

Har månen trots allt en atmosfär?

Det var länge en sanning att månen saknar atmosfär. Likaså var det en sanning att månen är torr och saknar vatten. Nu vet vi att månen har både vatten och en atmosfär. Vad gäller atmosfären så är den extremt tunn. Här på jorden skulle vi beteckna det som närmast vakuum. Atmosfären innehåller dessutom en del udda gaser såsom natrium och kalium.

Astronauterna på den sista (senaste?) månfärden med Apollo 17 i december 1972 placerade ut ett instrument, LACE (Lunar Atmospheric Composition Experiment), på månytan. Med hjälp av detta instrument kunde forskarna upptäcka små mängder av olika ämnen, bl a helium och argon och tecken på förekomst av neon, ammoniak, metan och koldioxid. Natrium och kalium har upptäckts med hjälp av teleskop på jorden. Trots att månen är vår i särklass närmaste himlakropp är vår kunskap om den fortfarande bristfällig. Kanske får vi en mer fullständig bild av månatmosfären och dess sammansättning när rymdsonden LADEE (Lunar Atmosphere and Dust Environment Explorer) når månen. Uppskjutningen planeras ske redan i augusti i år.

Läs mer om månforskning på NASA Lunar Science Institute's websida.


Illustration av LADEE (Bildkälla: NASA)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar