fredag 11 oktober 2013

Rapport från Astronomdagarna (4)

(Sidan är uppdaterad 2013-10-12)
Många bra föredrag har det varit idag på Astronomdagarna, men ett av dem stack ut från mängden. Det var Erik Zackrisson som berättade om det första svenska SETI-projektet, som man tycks köra på fritiden! Upplägget är dessutom lite annorlunda mot andra, mer traditionella SETI-projekt. SETI, som är en akronym för Search for ExtraTerrestrial Intelligence, dvs sökandet efter intelligent utomjordiskt liv, brukar handla om ett sökande i vår galax, Vintergatan. I det svenska projektet är det istället fokus på sökande efter liv i andra galaxer.

Mycket tyder på att det finns ett stort antal jordliknande planeter i vår galax såväl som i andra galaxer. Det intressanta är att flertalet av dessa planeter är äldre än vår jord. Faktum är att en typisk jordliknande planet faktiskt är 3 miljarder år äldre än jorden. 

Om en civilisation utvecklats under så mycket längre tid, och inte lyckats ta död på sig själv, kan man tänka sig att civilisationen är väldigt mycket mer avancerad än vår civilisation. En sådan civilisation kan tänkas ha utvecklat en metod att ta tillvara betydligt mer energi än vad vi kan åstadkomma. Kanske rentav en mycket stor andel av all den energi som stjärnorna i galaxen utstrålar. Galaxens luminositet skulle då sjunka, vilket man i så fall borde kunna detektera.

Erik berättar att projektet därför studerat 5.000 galaxer. Resultatet av studien så här långt är att ca 99,5% av de studerade galaxerna lyser som de förväntas lysa utan inverkan av någon superintelligent civilisation. De återstående 0,5% av galaxerna har en udda luminositet, men forskarna tror att det har helt naturliga förklaringar. Galaxerna är helt enkelt udda. 

Slutsatsen så här långt är alltså att ingen galax visar tecken på att hysa en superintelligent civilisation. Tur det kanske? Man vet ju aldrig vad en sådan civilisation skulle kunna hitta på. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar