tisdag 28 juni 2011

Nya intressanta rön om solsystemets skapelse

Utifrån de observationer som rymdsonden GENESIS gjorde 2004 tror forskarna att solsystemet och planeterna kan ha bildats annorlunda än vad man tidigare trott. Mängden syre (O-16) visar sig ha något lägre koncentration på jorden, månen och de inre planeterna i solsystemet än i solen. Detta kan innebära att teorierna om hur solsystemets planeter skapades ur solnebulosan behöver modifieras.

Artist Rendering of the Genesis Spacecraft During Collection Phase of Mission
(Bildkälla: NASA)

Läs mer på: http://www.nasa.gov/mission_pages/genesis/media/genesis20110623.html