torsdag 26 januari 2012

Fomalhaut b är sannolikt ingen exoplanet

En av de mest kända exoplaneterna, Fomalhaut b, som var den första exoplanet som man faktiskt observerade direkt (och inte indirekt) verkar inte vara någon planet överhuvudtaget. Ett forskarteam vid Princeton har med hjälp av Spitzerteleskopet funnit att det sannolikt istället rör sig om ett dammoln. Så kan det gå!


Foto av Fomalhaut b (Bildkälla: NASA)

Läs mer på: http://www.universetoday.com/93007/new-research-suggests-fomalhaut-b-may-not-be-a-planet-after-all/#more-93007

Finns det is på asteroiden Vesta?

Forskarna tror att asteroiden Vesta kan vara tillräckligt kall för att vattenis kan ha bevarats där i miljarder år. Särskilt vid polerna finns förutsättningar för isbildning. Det visar de första analyserna av temperaturen på Vesta. Annars är det vanligt att kratrar som ligger i ständig skugga kan bli så kalla att is bildas. Vesta tycks dock inte ha sådana kratrar eftrsom asteroidens rotationsaxel lutar hela 27 grader. Det innebär att alla delar av asteroiden blir solbelysta någon gång under Vestaåret då den kretsar runt solen. Temperaturen tycks dock trots det vara tillräckligt låg för att det ska kunna finnas is på asteroiden.

Bílden nedan visar Vestas sydpol. Bilden är tagen av rymdsonden på ett avstånd av 2.700 kilometer.


Sydpolen på Vesta (Bildkälla: NASA)

Läs ner på: http://www.nasa.gov/mission_pages/dawn/news/dawn20120125.html