söndag 3 februari 2013

Dinosaurierna slogs ut av dubbelasteroid?

Dinosaurierna dog ut på jorden för ca 65 miljoner år sedan efter att en stor asteroid träffat jorden. Det är en teori som lanserades på 1980-talet. New Scientist skriver om en ny forskningsstudie där en grupp forskare lagt fram en teori om att det kan ha varit en dubbelasteroid som slog ner på Yucatanhalvön vid mexikanska golfen. Nedslagskraterns asymmetriska form talar för att det är två asteroider som slagit ner nästan samtidigt. Nedslaget var så kraftigt att det mosvarade ett par miljoner vätebomber. Omfattande bränder gav upphov till så mycket sot att det förmörkande himlen i månader eller t o m år. Avsaknaden av solljus fick ekosystemen att kollapsa. Dinosaurierna svalt ihjäl.


(Bildkälla: GEUS)

Studier av nära-jorden-asteroider visar att ca 15% är binära. Forskarna tror att flera sådana asteroidpar under årmiljardernas lopp slagit ner på jorden.