söndag 11 mars 2012

Jordlika exoplaneter extremt ovanliga enligt Keplerteamet

NASA:s forskarteam kring rymdteleskopet Kepler har genom statistiska analyser försökt beräkna antalet jordlika exoplaneter kring andra stjärnor. Man har kommit fram till att det är extremt ovanligt med planeter som liknar vår jord.

Keplerteleskopets observationer av ett stort antal stjärnor har inneburit att en rad exoplaneter och exoplanetkandidater upptäckts. Den metod, transitmetoden, som Kepler använder gynnar fynd av dels planeter som kretsar nära sin stjärna, dels planeter som är stora. De som kretsar nära sin stjärna har större sannolikhet att passera solskivan och gör det dessutom oftare. Stora planeter som passerar solskivan innebär större dipp i stjärnans skenbara ljusstyrka. Båda dessa faktorer gör det förstås lättare att upptäcka exoplaneter. Om man bortser från detta och studerar de data som Kepler hittills samlat in kan det vara så att det i Keplerteleskopets sökområde endast finns en handfull planeter som man skulle kunna kalla "jordkopior".

Keplerteleskopet söker i ett område i riktning mot stjärnbilderna Svanen och Lyran och studerar hela 156.000 stjärnor.


(Bildkälla: NASA)

Läs mer på: http://www.spacedaily.com/reports/Kepler_Statistical_Analysis_Suggests_Earthlike_Planets_Very_Rare_999.html