tisdag 31 januari 2012

Rymdsonderna som mäter strålningen från solstormar

Rymdsonden MSL, med rymdfordonet CURIOSITY, färdas inte mot Mars helt sysslolös. Förra veckans stora solstorm träffade också MSL och då passade sonden på att mäta strålningen. Syftet med den typen av mätningar är att kartlägga vilken påverkan en framtida bemannad rymdsond kan tänkas bli utsatt för. Det ger viktig information om hur man bör skydda rymdsonderna från skadlig strålning. MSL tycks ha klarat sig utan några skador.

Ett mer systematiskt mätande av solens strålning blir det när två s.k Radiation Belt Storm Probes (RBSP) sänds upp i augusti i år. Dessa små sonder ska löpande mäta hur vår jord utsätts för solens strålning. Vår kunskap om hur strålningsbältena runt jorden fungerar är bristfällig och det är kunskap vi behöver för att skydda alla satelliter, rymdsonder m.m. De två RBSP-sondernas observationer kompletteras av en rad andra rymdsonders och satelliters observationer.Det finns ett flertal sådana satelliter som kretsar runt vår planet.


Illustration av de två RBSP-sonderna (Bildkälla: NASA)

I en studie som presenterats i veckan av University of California - Los Angeles (UCLA) har man med hjälp av dessa satelliters observationer funnit vad som tycks vara lösningen på ett av de problem som man brottats länge med vad gäller jordens strålningsbälten: Varför tycks stora mängder elektroner helt plötsligt försvinna och sedan komma tillbaka igen? Kraftig solaktivitet såsom koronamassutkastningar som är riktade mot jorden skapar geomagnetiska stormar. Den studie som nu presenteras visar att dessa stormar har en märklig effekt på det yttre strålningsbältet genom att de drar iväg med elektronerna i några timmar varefter de återkommer med full kraft tillbaka till strålningsbältet. Dessa saknade elektroner har förbryllat forskarna. Man kan ju tycka att en kraftig solaktivitet skulle få motsatt effekt. 

Forskningen om hur strålningsbältena påverkas av solaktivitet bidra till bättre kunskap om rymdväder och ger bättre förutsättningar att förutsäga rymdvädret.


Läs mer på: http://www.astronomy.com/en/News-Observing/News/2012/01/SwRI-led%20RAD%20measures%20radiation%20from%20solar%20storm.aspx

Läs också: http://www.nasa.gov/mission_pages/themis/news/electron-escape.html

Läs också: http://www.sciencedaily.com/releases/2012/01/120129150958.htm

Rymdsonden CASSINI:s tur bland Saturnus månar

Rymdsonden CASSINI far fram bland Saturnus månar och levererar den ena fina bilden efter den andra! Nu senast en fin bild på månen Dione tagen vid passagen i december 2011. Igår passerades månen Titan (för 81:a gången!) på ett avstånd av lite drygt 31.000 kilometer och vi lär få se bilder från den passagen inom kort. Under våren passeras sedan följande månar:

  • 19 februari - Titan igen, men mycket närmare, 3.803 kilometer ifrån månytan.
  • 27 mars - Enceladus på bara 74 kilometers avstånd!
  • I mars studeras också månarna Rhea, Janus och Dione på lite avstånd
  • 14 april - Enceladus återigen på 74 kilometers avstånd
  • I april studeras också månen Tethys på lite avstånd
  • 2 maj - Enceladus ännu en gång på samma avstånd som de två föregående passagerna
  • 22 maj - Titan på 955 kilometers avstånd
  • I maj studeras också månarna Dione, Tethys och framförallt den pyttelilla månen Methone (3 kilometer i diameter) på avstånd
  • 7 juni - Titan på 959 kilometers avstånd
Det blir en hel del att se fram emot!


Saturnusmånen Dione (Bildkälla: NASA)

Läs mer på: http://saturn.jpl.nasa.gov/mission/saturntourdates/