tisdag 10 december 2013

Det har funnits förutsättningar för liv på Mars

Jag skrev häromdagen om att Marsfordonet Curiosity avlossat mer än 100.000 laserskott under sitt dryga år på Mars. Curiositys uppdrag är att undersöka om det finns eller har funnits förutsättningar för liv på Mars. Genom att skjuta på stenar eller borra i stenar och sedan analysera materian kan Curiosity finna spår av liv. De analyser som Curiosity gjort visar att det mycket väl skulle kunna ha utvecklats liv på denna idag så livsfientliga planet. Vid American Geophysical Unions (AGU) höstmöte i veckan i San Fransisco har en hel del intressanta fakta om Curiositys observationer presenterats.

Bilden nedan visar ett sjölandskap, eller kanske snarare resterna av ett sjölandskap, på Mars. Det är just den typen av terräng som Curiosity kört omkring i under lite drygt 16 månader. Allt för att försöka avslöja Mars hemligheter. Curiosity har bland annat lyckats åldersdatera de stenar som man studerat. De visar sig vara mellan 3.860 och 4.560 miljoner år gamla! Det är bokstavligen materia som bildats kort efter att själva planeten bildades.Forskarna har nu också bevis på att det funnits en sjö som skulle kunna haft någon form av mikroorganismer. Det har man kommit fram till efter att ha studerat Curiositys labanalyser av sedimentära avlagringar i de stenar som Curiosity borrat i eller skjutit på med laser. Forskarna tror att den krater som Curiosity landade i, Galekratern, haft en stor sjö för ca 3,6 miljarder år sedan. Man tror också att sjön funnits där i tiotusentals, kanske hundratusentals år. Man anser det sannolikt att sjön hade kol, väte, syre, kväve och svavel - alla ämnen som är viktiga för att liv ska utvecklas. Det borde alltså varit utmärkta förutsättningar för att mikroorganismer ska utvecklas. Forskarna betonar dock att man inte funnit tecken på liv på Mars, utan bara att förutsättningarna för liv funnits. Det är trots allt ett viktigt steg i jakten på liv.


En forntida sjö på Mars (Bildkälla: NASA)