onsdag 17 april 2013

Har månen trots allt en atmosfär?

Det var länge en sanning att månen saknar atmosfär. Likaså var det en sanning att månen är torr och saknar vatten. Nu vet vi att månen har både vatten och en atmosfär. Vad gäller atmosfären så är den extremt tunn. Här på jorden skulle vi beteckna det som närmast vakuum. Atmosfären innehåller dessutom en del udda gaser såsom natrium och kalium.

Astronauterna på den sista (senaste?) månfärden med Apollo 17 i december 1972 placerade ut ett instrument, LACE (Lunar Atmospheric Composition Experiment), på månytan. Med hjälp av detta instrument kunde forskarna upptäcka små mängder av olika ämnen, bl a helium och argon och tecken på förekomst av neon, ammoniak, metan och koldioxid. Natrium och kalium har upptäckts med hjälp av teleskop på jorden. Trots att månen är vår i särklass närmaste himlakropp är vår kunskap om den fortfarande bristfällig. Kanske får vi en mer fullständig bild av månatmosfären och dess sammansättning när rymdsonden LADEE (Lunar Atmosphere and Dust Environment Explorer) når månen. Uppskjutningen planeras ske redan i augusti i år.

Läs mer om månforskning på NASA Lunar Science Institute's websida.


Illustration av LADEE (Bildkälla: NASA)

Det är inte lätt för en planet att förbli beboelig

I samband med exoplanetforskning talas om den beboeliga zonen. Det är en zon på på ett visst bestämt avstånd från en stjärna inom vilken planeter kan bibehålla flytande vatten på planetytan. Det innebär att det inom zonen inte är för kallt och inte för varmt. Eftersom vatten tillsammans med energi är två nödvändiga ingredienser för att utveckla liv är den beboeliga zonen viktig när man letar efter jordkopior. Även om en planet ligger perfekt inom den beboeliga zonen och dessutom har vatten så innebär inte det automatiskt att planeten har liv. Det krävs också ett magnetfält. New Scientist skriver om en forskningsstudie som pekar på just detta.

Studien visar att stjärnvinden snabbt torkar ut en planet om den inte skyddas av ett magnetfält. Se bara på vår grannplanet Mars, som är ökentorr. Inte nog med att magnetfältet skyddar från torka, det skyddar också från skadlig strålning, vilket är avgörande för att organismer ska kunna överleva på en planetyta. I studien har man simulerat hur länge en planet kan behålla sitt magnetfält och testat teorin på några kända exoplaneter; Gliese 581d, HD 40307g och GJ 667Cc. Samtliga dessa anses intressanta och hypotetiskt beboeliga och de är alla med på Planetary Habitability Laboratorys topplista över potentiellt beboeliga exoplaneter (klicka på bilden för att förstora den).


(Bildkälla: Planetary Habitability Laboratory)


Enligt forskarna har de två förstnämnda planeterna sannolikt ett magnetfält som med nöd och näppe skyddar planeten. GJ 667Cc anses dock dödsdömd vad gäller förutsättningar för liv. Den viktigaste slutsatsen i studien är att inte enbart fokusera på avståndet mellan stjärna och planeter utan också undersöka om planeterna kan tänkas ha ett tillräckligt magnetfält.

Man kan konstatera att det verkar vara svårt för en planet att över en längre tidsperiod vara beboelig!


Illustration av jordens magnetfält (Bildkälla: Wikipedia)

Intresserad av en resa till Mars? Returbiljett är inte inkluderad!

MarsOne heter en holländskbaserad icke vinstgivande organisation som har som mål att etablera en bosättning på Mars. Tanken är att  redan 2023 sända upp en grupp pionjärer som ska börja bygga en Marskoloni genom att etablera en bosättning på den röda planeten. Denna ska sedan vartannat år kunna ta emot nya astronauter. Det hela ska finansieras med framförallt TV-intäkter, men också delvis med ansökningsavgifter från hugade Marsresenärer. Det ska nämligen kosta uppemot 25 dollar att anmäla sitt intresse. Framförallt är det dock TV-sändningar som ska generera tillräckligt med pengar till projektet. Man ser framför sig en slags Big Brother-historia i solsystemsskala.


(Bildkälla: MarsOne)


Enligt Space.com kommer konsortiet bakom MarsOne att redan i juli i år ta emot ansökningar till Marsresan 2023. Man söker i första skedet 24 Marsresenärer. Företrädare för MarsOne tror på en miljon ansökningar. Det finns dock ett litet aber med den här resan och det är att MarsOne endast erbjuder en enkelbiljett! Det är liksom inte meningen att man ska återvända till jorden. Finns det månne hugade resenärer därute i vårt avlånga land? Jag för min del föredrar att följa spektaklet (om det nu blir av) hemifrån TV-soffan.