fredag 27 september 2013

Tekniska komplikationer i Curiositys sökande efter liv på Mars

Aldrig får man vara riktigt nöjd. Just när nyheten kom att Curiosity upptäckt vatten i Marsmaterian (se mitt föregående inlägg) och hoppet om att finna liv på Mars steg med några hundra procent, så kommer det en negativ nyhet som tar ner oss på jorden igen. Det har uppstått vissa "tekniska problem" i Curiositys analysarbete.

Astrobiology Magazine rapporterar nämligen att det har uppstått problem när Curiosity ska analysera Marsmaterian. Det är tydligen så att det finns en del perklorater (salter av perklorsyra) i den materia som Curiosity samlat in lite varstans på Mars. Problemet med detta ämne är att det tycks bränna upp organiskt material i Curiositys minilab och därmed förstöra det innan labanalyserna är färdiga. Eftersom det tycks vara så att perklorat är vanligt förekommande på Mars blir det problem att identifiera livets byggstenar med den teknik som Curiosity använder. Det kan komma att påverka framtida Marsfordons konstruktion.

Curiositys SAM-system (SAM står för Sample Analysis on Mars) fungerar så att det värmer upp den insamlade materian så att de olika kemiska beståndsdelarna framträder. Därefter beräknar SAM andelen av olika ämnen i den analyserade materian. När perklorat ingår i materian och upphettas så avger det syre. Om det då finns organisk materia i proverna så bildas koldioxid och därmed har man förstört alla bevis vad gäller förekomsten av livets byggstenar. Vill det sig väl kan dock lite kol förbli kol och därmed bli möjlig att detektera innan det "förstörs".


En skopa grus som ska analyseras (Bildkälla: NASA)


Forskarna hyser dock hopp om att man kan komma runt detta lite oväntade problem. Ett alternativ är att man kan analysera olika markprover genom att jämföra dem mot varandra. Prover från områden som är kända för att sakna organiskt material kommer att uppvisa en annan mix av koldioxid än prover där organisk materia förekommer. Man tvingas göra lite bakvända analyser så att säga. Ett annat, och förmodligen bättre, alternativ är att inte hetta upp proverna så mycket at perkloratet upplöses i sina beståndsdelar. Det verkar finnas instrument i Curiositylabbet som ännu inte använts och som använder sig av andra metoder. Det är lite mer komplicerade analysmetoder som behöver genomgå en del tester innan man kör mer skarpa analyser. Sannolikt aktiveras dessa instrument inom kort.

Curiosity har upptäckt vatten på Mars!

Så kom då äntligen nyheten om att man funnit vatten på Mars. Inte bara spåren efter vatten utan "riktigt" vatten. Curiosity har analyserat ytmaterian på Mars och funnit att ca två procent av det är vatten. Det verkar också vara så att vattnet är fördelat över stora delar av Mars yta. Tidigare har man trott att det framförallt finns vid polerna på Mars. Den här upptäckten har stor betydelse för det fortsatta sökandet efter liv på Mars. Astrobiologerna anser nämligen att liv är beroende av vatten. Även om enkla livsformer kan utvecklas utan vatten så blir det så mycket enklare med flytande vatten. Läs mer om fyndet på NASA:s websida.


Illustration av Marsfordonet Curiosity (Bildkälla: NASA)