söndag 8 december 2013

ESA vill ha svar på frågor om universums utveckling

Astronomy Magazine skriver om den europeiska rymdmyndigheten ESA:s framtidsplaner. ESA har nämligen fattat beslut om sina två kommande L-klassprojekt. L står för Large och avser stora, dyra rymdsondsprojekt. Redan tidigare har ESA, inom ramen för L-klassprojekten, fattat beslut om projektet JUICE som ska studera Jupiters stora månar. Detta projekt, förkortat L1, består av en rymdsond som ska studera Jupiters galileiska månar. Sonden sänds upp år 2022. De två nya projekten; Athena (L2) och eLISA (L3) ska ge svar på några av de mest grundläggande frågorna om vårt universum:


  • varför ser universum ut som det gör?
  • hur fortplantar sig gravitationsvågor?
  • när och hur skapades de första svarta hålen?
  • vad är det för krafter som gör att galaxer bildas?
  • hur utvecklas galaxhopar och grupper av galaxer?
  • hur bildas kompakta dubbelstjärnesystem och hur utvecklas de?

Den här filmen presenterar översiktligt de två projekten.(Källa: ESA)


Athena (som står för Advanced Telescope for High-energy Astrophysics) är ett avancerat röntgenteleskop som ska ge svar på hur universums storskaliga strukturer har bildats. Hur gick det egentligen till när materia i form av het gas sammanfogades till galaxer? Redan tidigt, kanske bara 1 miljard år efter Big Bang, bildades de första supermassiva svarta hålen. Forskarna hoppas få ökad kunskap om hur det gick till när dessa svarta hål bildades och vilken inverkan det hade på den fortsatta utvecklingen.


Athena (Bildkälla: ESA)


eLISA (evolved Laser Interferometer Space Antenna) är ett dedikerat rymdobservatorium för studier av gravitationsvågor. Det är ett avancerat system, bestående av tre satelliter, som för första gången direkt ska detektera lågfrekventa gravitationsvågor i universum. Det här med gravitationsvågor är något som Albert Einstein förutsade redan 1916. Förhoppningen är att eLISA ska kunna detektera de gravitationsvågor som universums första svarta hål gav upphov till och ge svar på hur gravitationsvågor bidrog till att skapa universums storskaliga struktur. eLISA är efterföljaren till LISA Pathfinder, ett rymdobservatorium som sänds upp 2015. En del teknologi kommer att testas i Pathfindern som sedan kommer att ingå i eLISA.


eLISA (Bildkälla: ESA)


Båda teleskopen är del i ESA:s program "Cosmic Vision 2028-2034". Det är med andra ord teleskop som sänds upp om 15-20 år. Planen är att Athena ska sändas upp 2028 och e-LISA 2034.