lördag 10 mars 2012

Varför denna fanatiska tro på att jorden går under 2012?

Det verkar inte hjälpa med alla vetenskapliga fakta om att jorden inte kommer att gå under i december 2012, som Mayakalendern påstås ha förutsagt (vilket inte heller verkar stämma). NASA går via sitt Jet Propulsion Laboratory återigen ut med lugnande besked och har t o m tagit fram en video om denna "Maya apokalyps". Ryktet om planeten Niburu som ska krocka med jorden verkar vara långlivat. Ingen astronom har lyckats se skymten av denna tänkta planet. Solutbrott, planeter i linje, förändring av jordaxelns lutning och alla andra "hot" gås igenom i videon.Denna undergångstro är väl förmodligen främst ett amerikanskt fenomen. Jag tycker inte man ser så mycket av detta här i Sverige eller i Europa. Kanske förstärks denna undergångstro av rapporterna om stor solaktivitet och en rapport som kom förra månaden om att solen kan få en gigantiskt utbrott som allvarligt påverkar jorden (läs bl a här). Det kommer också löpande rapporter om jordnära asteroider som kan utgöra hot mot vår jord. Robert Cumming på Populär Astronomi skrev en artikel om detta för en dryg vecka sedan. Tyvärr drunknar fakta om dessa asteroider gärna i hotfulla massmediarubriker i framförallt kvällspressen.

Vad göra åt detta? Det kanske inte är så mycket att göra. Det är väl helt enkelt en del av den mänskliga naturen att oroa sig. Denna oro kan möjligen reduceras med lite folkbildningsinsatser. Inrättandet av en Astronomins dag, efter förslag av Jesper Sollerman, ordförande i Svenska Astronomiska Sällskapet, kan vara ett positivt bidrag till en sådan insats. Dessutom måste nog de s.k "outreach"-insatserna kraftigt utökas, dvs att verksamma forskare inom astronomins olika områden inte stänger in sig i sina forskarrum utan bidrar till att utbilda och informera allmänheten om vad som är på gång i astronomins värld. Annars riskerar denna "folkskygghet" att bidra till ännu mindre intresse för astronomi. Så i ren självbevarelsedrift; ut och föreläs om allt det spännande som är astronomi! Utökad utbildning i grundskola/gymnasium inom astronomiområdet är förstås också viktigt.

Kommer det att gå åt fanders 2012? Nä, sannolikheten är ytterst minimal (obefintlig). När kommer det då att gå åt fanders? Ingen vet, lyckligtvis, och det enda som den pessimistiskt lagde kan luta sig mot är väl Murphys första lag: Om något kan gå fel så kommer det att göra det. Vi optimister tror väl snarare att kan någon ha fel så kommer han/hon att ha det. Murphy hade alltså fel!

Läs mer på: http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=nasa-crushes-2012-mayan-apocalypse-claims