måndag 12 september 2011

Nya besparingar som kan drabba utforskningen av solsystemet mycket hårt

Flera amerikanska medier, bl a den amerikanska tidningen The Atlantic och websidan SpacePolitics,  rapporterar att den amerikanska senatens Appropriations Committee i förra veckan har behandlat budgetförslag för 2012 inom energiområdet. Det amerikanska energidepartementet har begärt anslag för att åter börja tillverka plutonium-238, men kommitténs väljer att inte ge budgetmedel till det. Om förslaget går igenom kan denna besparing på, i dessa sammanhang, blygsamma 15 miljoner dollar sätta stopp för framtida rymdsonder till de yttre delarna av vårt solsystem. NASA använder sig nämligen av denna plutoniumisotop i s.k Radioisotope Thermoelectric Generators (RTG) för långväga uppdrag i rymden, såsom CASSINI-rymdsonden till Saturnus.

Budgetförslaget tycks tyda på viss byråkrati i den amerikanska statsförvaltningen. Det är visserligen energidepartementet som ansvarar för och finansierar tillverkningen av Plutonium 238, men det är NASA som använder det. Politikerna i den aktuella budgetkommittén tycks inte ha klart för sig konsekvenserna av denna lilla besparing. Den kortsiktiga lösningen är köpa plutonium av Ryssland, vilket man också gjort under årens lopp, men frågan är väl hur länge Ryssland har möjlighet och lust att sälja. Låt oss hoppas att fakta om konsekvenserna kan få politikerna att ändra sig, för tyvärr är det så att rymdsonder till de yttre delarna av vårt solsystem fortfarande kräver radioaktiva drivmedel.

Läs mer på: http://www.theatlantic.com/technology/archive/2011/09/the-15-million-budget-battle-that-may-end-outer-solar-system-exploration/244925/

Läs också: http://www.spacepolitics.com/2011/09/11/senate-energy-bill-includes-no-pu-238-funding/

Forskare i Hongkong har tagit fram en metod för att i detalj kartlägga månen

Websidan Physorg rapporterar idag att forskare vid Hongkong Polytechnic University utvecklat en metod för att mer detaljerat kartlägga månytan. Metoden utgår från analyser av data från den kinesiska rymdsonden CHANG'E 1:s utforskning av månen, men även från andra rymdsonders utforskning.  Projektet att försöka beskriva månens geografi mer detaljerat startade redan 2006. Bl a har forskarteamet tagit fram en 3D-modell av månen och beräknat månskorpans tjocklek på den för oss synliga sidan av månen och "baksidan". Tjockleken är 40 resp 50 kilometer.

Det här med tjockleken på månskorpan är lite intressant med tanke på teorierna om att månens "baksida" bildats genom en kollision med en andra måne. Det skulle ju kunna förklara att skorpan är lite tjockare. Jag beskrev denna s.k Big Splat-teori i ett inlägg den 8/9 angående uppdraget för rymdsonden GRAIL. Vi får väl se om denna rymdsond kan bekräfta de kinesiska uppgifterna.

File:Chang e 1.jpg
Illustration av Chang'e 1 (Bildkälla: NASA)

Läs mer på: http://www.physorg.com/news/2011-09-hong-kong-scientists-great-lunar.html

Brist på astronauter är redan ett faktum!

Apropå mitt inlägg igår om det långtråkiga i att åka till Mars: Idag skriver UniverseToday om att det redan nu råder brist på kvalificerade astronauter och att det kan bli än värre framöver! År 1999 hade man 150 astronauter. Idag är man nere i endast 61. Orsaken tros vara bristen på tydliga mål, åtminstone på kort och mellanlång sikt, vad gäller bemannade rymdfärder. Att ha långsiktiga mål kring år 2030 om färder till asteroider eller till Mars är kanske inte så lockande. När dessutom rymdfärjorna lagts i malpåse och astronauter i rymdsondssimulatorn i Moskva upplever "Mars-färden" som synnerligen långttråkig blir astronautjobbet inte särskilt attraktivt.

Jag tror nog att det, när det kommer till en riktig Marsfärd, ändå finns en stor mängd hugade resenärer.

Läs mer på: http://www.universetoday.com/88838/nasa-facing-astronaut-deficit/