söndag 21 april 2013

Är Kepler 62-planeterna perfekta SETI-mål?

SETI Institute diskuterar på sin websida om de nyligen upptäckta exoplaneterna i Kepler-62-systemet är perfekta SETI-mål. SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, handlar som namnet antyder om att söka efter utomjordiskt liv. Mer systematiskt har detta sökande pågått i mer än 50 år, alltsedan den amerikanske astronomen Frank Drake genomförde de första SETI-experimenten. 1980 bildade Carl Sagan m.fl Planetary Society, som också varit en motor för SETI-studier. Idag finns ett flertal organisationer som på olika sätt söker efter liv i universum. SETI Institute är en av dessa. Ett annat intressant initiativ är SETI@home där vem som helst kan deltaga i sökandet. Med hjälp av en dator och speciell programvara kan man medan man surfar på internet låta datorn samtidigt analysera radiosignaler. Engelskspråkiga Wikipedia har en bra artikel om SETI och dess historia.


Sökandet efter radiosignaler i SETI@home


Hur har då sökandet gått? Inget vidare får man väl konstatera. Inte minsta tecken på utomjordiskt intelligent liv så här långt. Antingen är det sällsynt med intelligent liv eller så har vi för primitiva metoder för att identifiera liv på andra planeter. Kanske ska man koncentrera sökandet på vissa intressanta objekt istället för att skanna hela stjärnhimlen. Kepler 62-systemet kanske är ett sådant objekt. Åtminstone tycker SETI Institute att det planetsystemet är intressant.

Kepler 62-systemet liknar vårt solsystem i viss mån. När man studerar det vetenskapliga pappret om Kepler 62 (tipstack till Kristoffer Åberg!) så ser man att samtliga planeter är relativt små. Planeternas diametrar jämfört med jorden samt omloppstid kring stjärnan är:


  • Kepler 62 b     1,31      5,7
  • Kepler 62 c     0,54     12,4
  • Kepler 62 d     1,95     18,2
  • Kepler 62 e     1,61   122,4
  • Kepler 62 f      1,41   267,3

De två sistnämnda är ju de mest intressanta eftersom de bedöms vara inom den s.k beboeliga zonen, där planeterna skulle kunna ha flytande vatten. De tre andra planeterna kretsar alldeles för nära stjärnan. Intressant att notera att man upptäckt en såpass liten planet som Kepler 62c, med en storlek som Mars ungefär. Stjärnan som planeterna kretsar kring är av K-typ, dvs betydligt mindre än solen, med en beräknad massa på ca 0,7 gånger solens. Stjärnans ålder beräknas vara ca 7 miljarder år. Det innebär att det har funnits gott om tid för liv att utvecklas.

Bilden nedan jämför Kepler 62-systemet med de inre delarna av vårt solsystem (klicka på bilden för att förstora den).


(Källa: Planetary Habitability Laboratory)


Hur ska man då gå tillväga för att undersöka om det kan finnas liv på planeter som befinner sig 1.200 ljusår bort? Att mäta atmosfärens sammansättning, vilket är grundläggande om man söker efter liv, går inte enligt SETI Institute med nuvarande teknologi. Ur ett SETI-perspektiv vore det därför bättre att leta efter jordliknande exoplaneter lite närmare jorden. Kanske kan framtida rymdteleskop, såsom NASA:s TESS och ESA:s Cheops, hitta mer intressanta objekt. Båda teleskopen har nämligen uppdraget att söka efter exoplaneter kring stjärnor i vår närhet.