söndag 15 september 2013

Curiosity har siktet inställt på berget Mount Sharp

NASA:s Marsfordon Curiosity har skickat en bild från sin färd mot berget Mount Sharp (eller Aeolis Mons som berget egentligen heter. NASA envisas med att hitta på egna namn åt diverse naturformationer på Mars). Det kan bli en del besvärligheter framöver för Curiosity. Det är många klippblock, bergkullar m.m som ska forceras eller rundas innan bergsklättringen kan börja. I bildens bakgrund ser vi Mount Sharp. Bilden är tagen med Curiositys Front Hazcam Camera den 13 september 2013.


(Bildkälla: NASA)


Teamet bakom Curiosity har lagt in några s.k "waypoints" på fordonets väg mot slutmålet Mount Sharp. Det är ett antal platser där Curiosity ska stanna till och studera terrängen lite noggrannare. Den har nu kommit till den första av dessa waypoints, som NASA kallar för Darwin. Här ska Curiosity stanna några dagar innan färden fortsätter. Bilden nedan visar den planerade rutten mot bergets fot. De gröna trianglarna visar de ställen som Curiosity ska göra korta uppehåll vid (klicka på bilden för att förstora den).


(Bildkälla: NASA)


Vad ska då Curiosity göra vid Darwin? Jo, den ska titta lite närmare på den bergformation som reser sig från backen. Enligt uppgift ska Marsfordonets borr användas enbart om det finns något av riktigt intressant att studera. Stoppen ska bli korta vid dessa waypoints för att inte ytterligare fördröja ankomsten till Mount Sharp. På de dryga 13 månader som Curiosity kört omkring på Mars har den ju inte hunnit så värst långt. Det har minst sagt gått sakta, men nu har NASA uppdaterat fordonets dataprogramvara så nu ska tydligen farten öka. Det handlar dock fortfarande om dagsetapper på i bästa fall lite drygt 100 meter. Den 5 september slog den personligt rekord med 141 meter på en dag. Ingen turbofart således.


Bergknallen vid Darwin (Bildkälla: NASA)


Läs mer om Curiositys senaste färd på UniverseToday.

Mars har för länge sedan drabbats av enorma översvämningar

Att det har flödat vatten på Mars är ingen nyhet. Otaliga rapporter från rymdsondernas utforskning av planeten har under senare år visat på spåren efter stora vattenflöden. Spaceref rapporterar att det på förra veckans planetkonferens i London presenterades data som visar på att Mars haft så kraftig issmältning att det skapat enorma flodvågor och jordskred. Området Aram Chaos (lämpligt namn i sammanhanget!), som är en 280 kilometer bred och 4 kilometer djup krater har varit fylld med en en flera kilometer tjock blandning av vattenis och sediment. När isen smälte kollapsade hela bassängen och stora mängder vatten och sedimentavlagringar flödade ut i omgivningen. Det hela skedde för mer än tre miljarder år sedan.


(Bildkälla: NASA)


Illustrationen nedan visar den kuperade terrängen i området och man kan ju bara ana vilken enorm flodvåg som kollapsen skapade!


(Bildkälla: Manuel Roda)


Forskarna som presenterade studien på konferensen har också tagit fram en illustration som visar hur det skulle ha kunnat se ut när dalen bredvid kratern fylls med vatten. Det kan ha rört sig om 100.000 kubikkilometer med vatten! Det är fyra gånger så mycket som i hela Bajkalsjön, en av världens största sjöar. Vattenmassorna skapade en tio kilometer bred och två kilometer djup dalgång genom landskapet.


(Bildkälla: Manuel Roda)

Nu finns en "världsatlas" för asteroiden Vesta

Alla vi som gillar att studera kartor kan nu fördjupa oss i en utomjordisk karta. NASA har, utifrån 10.000 bilder som rymdsonden Dawn tagit, skapat en fullständig karta över asteroiden Vesta. Kartan är ungefär i samma skala som detaljerade vägtrafikkartor som vi använder (om nu någon i GPS:ens tidevarv fortfarande använder en vägkarta). Det innebär att en centimeter på kartan motsvarar ungefär 2 kilometer.

Översiktsbilden nedan, som skapats av en stor mängd individuella bilder, visar både högländer och stora, djupa kratrar. Vesta har en mycket kuperad terräng där djupa kratrar kan ligga i närheten av höga berg. Nivåskillnaderna kan uppgå till över 20 kilometer på en sträcka på 10 mil!

(Bildkälla: NASA)


Mängder av fotografier och detaljerade studier av Vestas topografi har gjort det möjligt att skapa kartan. Nedan visas några av alla de bilder som tagits. Färgerna illustrerar höjdskillnader. Mer bilder finns på rymdsonden Dawns websida.


(Bildkälla: NASA)