måndag 9 april 2012

Planetsystemet HD 10180 har fler planeter än vårt solsystem!

I en forskningsartikel i Astronomy & Astrophysics beskrivs planetsystemet HD 10180. Enligt artikeln finns tecken på att systemet har minst 9 planeter. Enligt websidan Exoplanet.eu finns 6 bekräftade planeter och tre obekräftade planeter, men forskarna hävdar alltså nu att det mesta tyder på att det finns ytterligare 3 planeter i HD 10180. Om det är riktigt skulle det innebära att det är det (hittills) mest planetrika stjärnsystemet. Vårt solsystem har därmed blivit degraderat till plats nummer 2.

Vad är det då för exoplaneter kring HD 10180? Det ser ut att vara planeter som är av Neptunusstorlek. Ett par är något större och två av de obekräftade planeterna är mindre. Alla verkar vara större än jorden. Några av planeterna kretsar väldigt nära stjärnan, som liknar vår sol, medan ett par av planeterna har omloppstider på mer än ett jordår.

Intressant system det här! Kolla in animationen nedan.

(Källa: ESO)

Läs mer på: http://arxiv.org/pdf/1204.1254v1.pdf

Läs också: http://exoplanet.eu/star.php?st=HD+10180

Sprickzoner på Mars - här kan finnas spår av liv

I de sprickzoner som observerats på Mars kan det finnas spår av liv. Nu senast har ESA:s rymdsond Mars Express studerat några av de stora sprickor som finns på Mars. Man tror att stora mängder lava en gång i tiden har flutit i området. Det här kan vara områden när mikroorganismer skulle kunna trivas.


(Bildkälla: ESA)

Läs mer på: http://www.esa.int/esaSC/SEMK8FEWF0H_index_0.html

En "Dust Devil" på Mars!

Rumdsonden MRO har vid några tillfällen fotograferat enorma tornadon, eller s.k "dust devils" på Mars. NASA har nu lagt ut en film som illustrerar det hela. Dessa dust devils kan skicka upp en stoftpelare som är 20 kilometer hög!

(Källa: NASA)

Läs mer på: http://www.nasa.gov/mission_pages/MRO/news/mro20120404.html

Ryska rymdplaner med månfordon, månbas och asteroidobservation

Ryska rymdmyndigheten Roscosmos meddelar att man har stora planer vad gäller utforskning av månen. Man vill sända två fordon till månen en bit in på 2020-talet och successivt bygga upp en månbas. Tanken är bl a att studera månens polarområden. Planer finns att skicka upp ett par rymdsonder, Luna-Resurs och Luna-Glob, kring år 2015 för att förbereda för landning med månfordonen.

Den ryska vetenskapsakademin meddelar dessutom att man vill skicka en rymdsond till asteroiden Apophis för att försöka klargöra om den utgör ett hot mot jorden när den passerar oss åren 2029 och 2036. Denna asteroid har ansetts vara ett tänkbart hot i och med att den väntas passera relativt nära jorden år 2029 (ca 60.000 kilometer ifrån oss), vilket gör att dess bana inför passagen år 2036 kan bli farlig. En rysk sond kan komma att sändas upp redan år 2015 i syfte att studera asteroidens omloppsbana.

Läs mer på: http://www.russianspaceweb.com/moon_2012.html

Läs mer på: http://www.space-travel.com/reports/Russia_Plans_to_Launch_Lunar_Rovers_to_Moon_after_2020_999.html

Läs också: http://www.spacedaily.com/reports/Russia_Plans_to_Bind_Satellite_to_Apophis_Asteroid_999.html

Ett tjugotal av solsystemets månar tycks ha "försvunnit"!

Hur många månar finns det egentligen i solsystemet? Slår man upp en (nyare) uppslagsbok, kollar på Wikipedia eller i en färsk astronomibok kan man läsa att det rör sig om lite drygt 170 månar. De två jätteplaneterna Jupiter och Saturnus anges ha drygt 60 månar var. Nu kommer forskningsrön som visar att relativt många av dessa månar inte går att hitta!

Före år 2000 hade Jupiter och Saturnus mindre än 20 kända månar var. De flesta av dessa månar kretsade kring sina respektive planeter i nästan cirkulära banor. Ett fåtal av månarna hade mer excentriska (oregelbundna) omloppsbanor. I början av 2000-talet startade en forskarstuderande, Scott Shephard, och hans handledare, David Jewitt, vid University of Hawaii en större studie av Jupiter- och Saturnussystemen för att leta efter fler månar med oregelbundna omloppsbanor. Med hjälp av de stora teleskopen på Hawaii, bl a 8,2 meters Subaru-teleskopet, upptäckte man snabbt ett mycket stort antal sådana månar. I en artikel 2003 beskrev man upptäckten av hela 23 nya månar.

En annan forskargrupp fann i ett liknande projekt nya månar kring Saturnus. När sedan rymdsonden Cassini började utforska Saturnussystemet upptäckte den ytterligare månar. Så antalet månar är nu uppe i en bit över 170 stycken kring våra planeter och dvärgplaneter. Enlit måndatabaserna har vår jord som bekant 1 måne, Mars har 2, Jupiter 65, Saturnus 62, Uranus 27 och Neptunus 13. Även några av dvärgplaneterna har månar. Således har Pluto 4, Eris 1 och Haumea 2 måne.


(Bildkälla: NASA)

Forskare vid NASA:s Jet Propulsion Laboratory har nu analyserat data för alla de små månar som upptäckts under det senaste decenniet och finner att hela 10 Jupitermånar och 7 Saturnusmånar är "borta". De går helt enkelt inte att finna och man har ingen aning om vart de tagit vägen. Kanske kretsar de kring sina planeter, men för att återfinna dem krävs nya omfattande observationer. Det finns ytterligare månar som kan komma att försvinna ur sikte de kommande åren. Orsaken till att månar tappas bort är att månarnas omloppsbanor är så dåligt kända att man helt enkelt inte vet hur de kretsar kring planeterna. Små månar långt ut i solsystemet är dessutom mycket ljussvaga objekt, vilket gör att de är svåra att hitta.

Läs mer på: http://www.skyandtelescope.com/news/Outer-Planet-Moons-Found-mdash-and-Lost-146176195.html

Det finns mycket is i solsystemet!

NASA har tagit fram en film som berättar om is i solsystemet. Det finns väldigt mycket is (bl a vattenis) på flera av solsystemets planeter och på dess månar. Faktum är att några av månarna till stor del består av just is. Dessutom har vi alla isiga kometer som far omkring i solsystemet.

(Källa: NASA)

Läs mer på: http://solarsystem.nasa.gov/news/whatsup-view.cfm?WUID=1144