onsdag 11 juli 2012

Rymdsonden New Horizons har fått lite att göra

Rymdsonden New Horizons som är på väg mot Pluto har kommit en bra bit mot denna dvärgplanet. Den har faktiskt till dags dato färdats några miljarder kilometer, eller ca 24 gånger avståndet mellan jorden och solen. Eftersom färden till Pluto är lång sker den mestadels med i princip all utrustning nedkopplad. Det innebär att New Horizons inte gör så värst mycket utforskningar under färden. Nu har den dock fått ett nytt uppdrag. Sonden ska studera rymden bortom Saturnus omloppsbana runt solen. Det handlar bl a om att analysera de partiklar som träffar sondens instrument. Det är trots allt 30 år sedan vi hade en rymdsond som passerade detta område. Det var Voyagersonderna som 1980-1981 passerade Saturnus senast.

Om ca 1.100 dagar, år 2015, passerar New Horizons Pluto. Rymdsonden sändes upp i januari 2006. Läs mer om New Horizons nya uppdrag på SpaceDaily.

Rymdsonden Cassini studerar Titan och Saturnus ringar

I dessa semestertider är det lite lugnare på rymdfronten än vanligt. Antalet nyheter minskar och det finns inte så mycket att rapportera. Rymdsonderna tar dock inte semester utan fortsätter sina utforskningar som tidigare. En sådan sond är Cassini som under de senaste dagarna har ändrat sin omloppsbana runt Saturnus och nu studerar Saturnusringarna från en lite annan vinkel. Cassini har också tittat lite extra på Saturnusmånen Titan. Den ser lite skum ut på de bilder som sonden skickat. Gasmoln snurrar runt i Titanatmosfären och får månen att se citronformat ut.


(Bildkälla: NASA)

I den nya omloppsbanan runt Saturnus kan rymdsonden nu se ringarna ovanifrån (och underifrån förstås). Det ger en lite annan bild av det komplicerade ringsystemet kring Saturnus. Pilen markerar en eventuell okänd måne, som skapar turbulens i systemet. Det handlar sannolikt om en mycket liten måne, betydligt mindre än de hittills kända.


(Bildkälla: NASA)

På NASA:s Cassinisida kan man läsa lite mer om de senaste nyheterna från denna rymdsond, se här.