söndag 26 februari 2012

Jupiter, månen och Venus är verkligen i blickfånget just nu!

Vår stjärnhimmel domineras just nu av planeterna Jupiter och Venus samt månen. Visst är det vackert att titta upp mot stjärnhimlen och se Jupiter, månen och Venus så tätt intill varandra! Det är kul att tänka tanken att vi ju faktiskt har en rymdsond på väg mot Jupiter, sonden JUNO, som når fram i juli 2016. Jupiter, denna kung bland planeter, kan aldrig utforskas för mycket. Man får hoppas att NASA satsar på ytterligare någon rymdsond till Jupitersystemet för att titta närmare på t.ex Jupitermånen Europa. Det är en av de platser i solsystemet där sannolikheten för att finna enklare livsformer är störst.


Rymdsonden Juno´s bana mot Jupiter (Bildkälla: NASA)

Vi har ju också en rymdsond kring Venus, ESA:s VENUS EXPRESS. Emellanåt kommer en del rapporter från sondens utforskning, men det är tyvärr ganska glest med nyheter. Det tycks vara den enda sonden som inom överskådlig framtid studerar denna planet som det tidigare varit så mycket intresse kring. Det tycker jag är lite synd och beklagade mig över detta faktum i en artikel här i bloggen i september 2011, läs här.

Det är ju så att det under andra omständigheter, och med en stor portion tur, kunde varit så att Venus varit en betydligt mer beboelig plats än vad som nu är fallet. Trots allt är ju planeten vår systerplanet i och med att den är nästan lika stor som jorden. Den befinner sig dessutom på ett lagom avstånd från solen. Tyvärr har den en tät koldioxidrik atmosfär som bidrar till en mycket hög yttemperatur. Om planeten fått lite mer rotation hade kanske ett magnetfält skapats som gett planeten en helt annan utveckling. Det är verkligen en rad tillfälligheter som gör att planeter blir beboeliga. Med tanke på att Venus ligger inom den s.k beboeliga zonen men ändå inte är beboelig, borde studier av Venus ge en hel del kunskaper som är användbara vid letandet av exoplaneter som kan hysa liv.

I brist på fler rymdsonder till Venus och i avvaktan på att Juno ska nå Jupiter får vi nöja oss med att titta på dessa vackra planeters färd över stjärnhimlen. Och det är inte så dumt det heller!

Solen är riktigt explosiv just nu

De senaste dagarna har solen varit väldigt aktiv. Den 23-24 februari hade solen hela 5 kraftiga soleruptioner, varav 4 stycken på ett dygn. En av utbrotten riktades mot jorden. Det är vekligen spektakulära bilder som rymdsonderna SOHO och SDO tar på utbrotten. Bildsekvensen nedan kommer från SOHO. Det är inga dåliga krafter som släpps loss under dessa utbrott!

Vi är på väg mot en topp vad gäller solaktiviteten i den 11-åriga cykel som solen.


(Bildkälla: NASA)

Läs mer på: http://www.nasa.gov/mission_pages/sunearth/news/News022512-cme.html

Fortsatt användning av kärnbränsle i framtidens rymdsonder?

I ett flertal rymdsondsprojekt är kärnbränsle en viktig förutsättning för projektens genomförande. Jag skrev om detta i en artikel i november 2011, läs här. Se också Katja Lindbloms utförliga artikel i Populär Astronomi. Under de senaste 50 åren har ett flertal rymdsonder sänts mot olika mål med några kilo kärnbränsle ombord. Plutonium 238 (Pu-238) och s.k Radioisothope Thermoelectric Generators (RTG) har varit helt nödvändiga för att överhuvudtaget genomföra dessa mer långväga rymdfärder. De rymdsonder som använt kärnbränsle är bl a följande:

 • Apollo 11 - 17, uppskjutning 1969 - 1972
 • Pioneer 10 och 11, uppskjutning 1972-1973
 • Viking 1 och 2, uppskjutning 1975
 • Voyager 1 och 2, uppskjutning 1977
 • Galileo (inkl minisond), uppskjutning 1989
 • Ulysses, uppskjutning 1990
 • Mars Pathfinder (Marsfordon), uppskjutning 1996
 • Cassini (inkl minisonden Huygens), uppskjutning 1997
 • Marsfordonen Opportunity och Spirit, uppskjutning 2003
 • New Horizons, uppskjutning 2006
 • Marsfordonet Curiosity, uppskjutning 2011


RTG:n till rymdsonden MSL (bildkälla: NASA)

Kärnbränsle kommer att behöva användas även framledes för längre och mer komplicerade rymdfärder. Det saknas tyvärr andra alternativ. Solenergi fungerar för kortare rymdfärder, men inte när avstånden från solen ökar. Eftersom NASA:s budget inte medger några större rymdsondsprojekt kan man fråga sig om det finns behov av kärnbränsle i rymdsonderna de kommande åren. NASA menar dock att även de något mindre rymdsonderna kräver plutonium. Man har därför begärt att USA startar tillverkningen av Pu-238 så att man slipper vara beroende av att köpa bränslet från Ryssland som i dagsläget står för tillverkningen. Det har dock varit många och långa diskussioner om det hela. I president Obamas budgetförslag för 2013 har det avsatts pengar för att starta upp produktionen.

Läs mer på: http://solarsystem.nasa.gov/rps/home.cfm

Läs mer på: http://www.spacesafetymagazine.com/2012/01/09/pu-238-production-risk/