lördag 15 december 2012

Finfina bilder av asteroiden 4179 Toutatis, en av många asteroider som passerar jorden

(Artikeln uppdaterad söndag 16/12)
Asteroider som passerar nära jorden finns det gott om. Populär Astronomi skriver om en, asteroiden 2012 DA14, på sin websida. Om två månader kommer den riktigt nära vår planet. En lite större asteroid som precis passerat jorden är 4179 Toutatis. NASA har tagit lite radarbilder på Toutatis och skapat en video som visar denna avlånga stenklump. Det är fascinerande, och lite skrämmande, att tänka sig att det var och varannan dag passerar asteroider förbi jorden.


(Källa: NASA)

Just Toutatis har studerats lite närmare av en rymdsond, den kinesiska Chang'e 2. På Planetary Society Blogs websida visas oväntat skarpa bilder av asteroiden som sonden tog häromdagen. Chang'e 2 flög förbi Toutatis på förmiddagen svensk tid den 13 december. Sonden kom så nära som 3,2 kilometer från asteroiden. Med tanke på att sondens relativa hastighet kontra asteroiden var 10,7 kilometer per sekund är det imponerande att den kunde ta skarpa bilder. I och med denna närkontakt med en himlakropp en bit ut i solsystemet visar Kina att man verkligen har kapacitet att genomföra även avancerade manövrer i rymden. Tidigare har endast USA, ESA och Japan närstuderat asteroider. Fler och ännu skarpare bilder utlovas från den kinesiska rymdmyndigheten.


(Bildkälla: Kinesiska rymdmyndigheten)

Rymdsonden WISE har mer ingående studerat en större mängd asteroider i jordens närhet (läs bl a min artikel från september 2011 HÄR).

Det passerar kilometerstora asteroider ganska ofta förbi jorden. För det mesta sker passagerna på behörigt avstånd, några miljoner kilometer. Som exempel kan nämnas asteroiden 2007 PA8 som passerade på ungefär samma avstånd från jorden som Toutatis, dvs drygt 6 miljoner kilometer. Passagen skedde i början av november 2012.

Bilder av asteroiden 2007 PA8 (Bildkälla: NASA)

NASA har ett särskilt "Near Earth Objects"-program (NEO) där man kartlägger alla dessa objekt som kan tänkas hota jorden. På websidan finns ett diagram som visar antalet upptäckta "nära-jorden-objekt". Som synes upptäcks närmare ett tusen nya objekt varje år (Observera att resp stapel visar en 6-månadersperiod).


(Bildkälla: NASA)

Även om antalet upptäckta asteroider i vår närhet ökar per år så har antalet upptäckta stora asteroider  minskat under senare tid. Diagrammet nedan visar att det numera "bara" upptäcks ett tjugotal asteroider per år som är större än 1 kilometer. Till dags dato har 860 sådana lite större asteroider upptäckts som emellanåt kommer nära vår jord. Totalt har över 9.000 när-jorden-asteroider upptäckts.


(Bildkälla: NASA)

Det är trots allt en ganska stor andel stora asteroider i vår närhet som så här långt har upptäckts. Förmodligen finns det mängder med mindre objekt som passerar jorden, men som är svåra att identifiera. Diagrammet nedan visar därför sannolikt inte en helt rättvisande bild.


(Bildkälla: NASA)