onsdag 17 oktober 2012

Rymdsonden New Horizons är bara 1.000 dagar från Pluto

Rymdsonden New Horizons har varit på väg i ca 7 år på sin färd mot Pluto. Nu återstår bara 1.000 dagar, eller lite knappt tre år innan den når denna dvärgplanet. Den 14 juni 2015 är det tänkt att rymdsonden ska vara framme. På ett av gårdagens seminarier på planetkonferensen i Reno, USA, lyftes frågan om vilka risker som kan finnas för New Horizons på dess färd mot Pluto. Det är inga större risker på vägen genom solsystemet utan riskerna ökar allteftersom sonden når Pluto. Det största hotet mot sonden är alla de små stenar och annan materia som kan tänkas kretsa runt Pluto. När New Horizons sändes upp i januari 2006 hade Pluto tre kända månar. 2011 resp 2012 upptäckte Hubbleteleskopet ytterligare två små månar. Det kanske finns ännu fler. Plutosystemet är därmed komplext, vilket gör det svårnavigerat.

Plutos fem månar kan dra till sig en stor mängd sten, grus m.m. I och med att rymdsonden färdas med mycket hög hastighet, ca 50.000 kilometer per timme, innebär även mycket små gruskorn stora problem om de skulle träffa sonden. Forskarna värderar nu riskerna. Om riskerna bedöms vara stora kan New Horizons inledningsvis styras längre ut från Plutosystemet. Visserligen skulle det innebära att rymdsonden inte kan observera Pluto och dess månar på så nära håll som man från början hade tänkt. Det är dock viktigare med en funktionsduglig rymdsond som kan klara av merparten av uppdraget. Hur sondens omloppsbana runt Pluto blir avgörs först 10 dagar innan sonden når Pluto. Vi får hoppas att inga olyckor sker innan dess.

Plutosystemet med Pluto och dess fem månar (Bildkälla: NASA)

Alfa Centauri, stjärnan som är närmast oss, har en planet!

Europeiska astronomer har upptäckt en planet kring vår närmaste granne i rymden, stjärnan Alfa Centauri. Med hjälp av spektrografen HARPS vid Europeiska Sydobservatoriet (ESO) i La Silla i Chile har man upptäckt en mycket liten vaggning i stjärnans rörelse som antyder att den påverkas av gravitationskraften från en planet. Rörelsen fram och tillbaka är mycket liten, endast 51 centimeter i sekunden. Att man lyckats mäta detta visar på vilken otrolig precision mätinstrumenten har.

Alfa Centauri är ett dubbelstjärnesystem där de två stjärnorna kretsar nära varandra. Det finns också en tredje stjärna i systemet, Proxima Centauri, som kretsar runt de två andra stjärnorna på lite längre avstånd. Alfa Centauri är en av stjärnhimlens ljusstarkaste stjärnor. Systemet ligger "bara" 4,3 ljusår bort.

Planeten kretsar kring Alfa Centauri B, som är en solliknande stjärna. Planeten är dessutom lik jorden vad gäller storlek, men kretsar runt stjärnan på ett avstånd av endast 6 miljoner kilometer. Det är alltför nära stjärnan för att planeten ska kunna vara beboelig.

Illustration av planeten kring Alfa Centauri B (Bildkälla: ESO/L. Calçada/N. Risinger (skysurvey.org)

Det är spännande att man lyckats upptäcka en annan planet i vårt grannskap. Finns det en planet så kan det finnas fler. Det innebär att det inte är omöjligt att det finns ett planetsystem relativt nära oss. Någon av planeterna i ett sådant system skulle kunna ha förutsättningar för att hysa liv. Detta är dock bara spekulation än så länge. Fortsatt utforskning behövs för att upptäcka ytterligare planeter. Kanske kan ett rymdteleskop, som Sverige medverkar i göra denna upptäckt. Teleskopet heter Cheops och är ett av flera tänkbara europeiska rymdprojekt. Eventuellt kan det komma besked om Cheops-projektet redan på fredag från den europeiska rymdmyndigheten ESA. Även vid ett positivt besked får vi ha lite tålamod. Uppskjutning av en sådan sond sker förmodligen först år 2017.

Det kommer en strid ström av exoplanetnyheter just nu. Förra veckan kom nyheten om att man upptäckt ännu en diamantplanet (se min artikel HÄR), i måndags nyheten om planeten med fyra solar (läs HÄR) och nu denna nyhet. Kanske kommer det ytterligare någon stor nyhet under de närmaste dagarna. Det pågår nämligen två konferenser just nu där resultat från den senaste forskningen kring exoplaneter presenteras. Det är dels planetkonferensen i Reno, USA, dels astrobiologikonferensen i Stockholm. Efter att ha studerat abstracts från dessa konferenser kan jag notera en hel del intressanta forskningsrön om exoplaneter och deras utveckling. En längre artikel om detta kommer under veckan här i bloggen.

Läs mer om fyndet på ESO:s websida.   Se också Robert Cummings artikel på Populär Astronomis websida.