onsdag 17 augusti 2011

NASA planerar en "touch and go" till en farlig asteroid

Webtidskriften Spacedaily rapporterar idag att NASA kommer att ha fortsatt fokus på utforskningen av asteroider. En uppskjutning av en rymdsond till asteroiden 1999 RQ36 planeras ske i september 2016. Det ska ske med hjälp av en lite speciell rymdsond med det kryptiska namnet OSIRIS-REx. Det speciella är att sonden ska komma i närkontakt med asteroiden genom att sträcka ut robotarmar och greppa tag i lite materia från asteroidens yta.  Det kommer inte att ske någon landning på asteroiden.

Asteroider kan ge kunskap om livets uppkomst. Kanske kan man finna livets byggstenar på en till synes kal himlakropp ute i asteroidbältet. Förutom att studera förhållandena på själva asteroiden ska också rymdsonden mäta den s.k Yarkovsky-effekten. Det handlar om solen som tycks putta på en asteroid när denna tar emot solljus och sedan utsänder solenergin som värme. Små asteroiders omloppsbana kan därmed förändras något. Detta blir första gången som Yarkovsky-effekten mäts mer exakt. Syftet är att få ökad kunskap om asteroiders omloppsbanor i närheten av jorden.

Asteroiden 1999 RQ36, som upptäcktes så sent som år 1999, är ca 560 meter i diameter. Det finns forskare som anser att denna asteroid är en av de mest farliga "nära-jorden-objekt" som faktiskt kan ha en hyggligt god chans att krocka med jorden. En chans på 1800 att den krockar med oss under detta sekel påstås det i artikeln! En sannolikhet som inte är att förakta minsann!

Rymdsonden OSIRIS-REx, som står för Origins Spectral Interpretation Resource Identification Security Regolith Explorer (Vem hittade på detta namnet?) är en del i NASA:s New Frontiers-program. I det programmet ingår också rymdsonderna New Horizons och Juno, som jag ju har skrivit en hel del om i denna blogg.


conceptual image of OSIRIS-REx
(Bildkälla: NASA)

Läs mer på: http://www.spacedaily.com/reports/NASA_Plans_to_Visit_a_Near_Earth_Asteroid_999.html

Läs också: http://www.nasa.gov/topics/solarsystem/features/osiris-rex.html