fredag 4 april 2014

Stor underjordisk ocean på Saturnusmånen Enceladus

NASA:s rymdsond Cassini har genom gravitationsmätningar fastställt att det måste finnas ett stort hav under Saturnusmånen Enceladus isiga yta. När Cassini 2005 upptäckte att Enceladus sprutade ut stora mängder vatten i atmosfären framfördes ganska snart teorier om förekomsten av en ocean under ytan. Nu har det alltså "bevisats" att så är fallet. Forskarna tror att oceanen kan vara så djup som 10 kilometer. Det är dock ett mycket tjockt istäcke som omger denna vattenreservoar, kanske 30-40 kilometer tjockt.


Illustration av Enceladus i genomskärning (Bildkälla: NASA)

Det vatten som månen sprutar ut är salt och innehåller organiska molekyler. Det innebär att det kan finnas liv på Enceladus. Faktum är att Enceladus är en av de bästa kandidaterna för utomjordiskt liv. Det handlar i så fall om liv i form av mikrober. Det hade ju varit intressant med en rymdsond som mer detaljerat studerade Enceladus. I dagläget har inte någon av rymdmyndigheterna planer på att sända en rymdsond till Enceladus inom överskådlig tid.

Rymdsonden Cassini sniffar tätt över Saturnusmånen Titans yta

På måndag 7 april kommer rymdsonden Cassini att för hundrade gången (!) passera förbi den stora Saturnusmånen Titan. Detta jubileum firas genom att sonden passerar mindre än 100 mil ovan Titans yta. Tanken är att Cassini vid denna passage ska göra ytterligare en i raden av studier av den täta Titanatmosfären. Dessa månpassager sker med den svindlande hastigheten av 20.000 kilometer i timmen!


Titan kretsande kring Saturnus (Bildkälla: NASA)

Curiosity fortsätter nyfiket att köra omkring på Mars

Curiosity har sedan den landsattes på Mars i augusti 2012 avverkat lite drygt 6 kilometer av bitvis ganska besvärlig Marsterräng. Många steniga partier har behövs forceras för att komma till ett område som sedan länge funnits med i Curiositys planerade rutt. Området, som NASA kallar för Kimberley, består av ett flertal olika bergtyper som Curiosity nu ska studera i detalj. Uppgiften är att försöka utröna om det kan ha funnits förutsättningar för uppkomsten av liv i området.  Tanken är att fordonets hela arsenal av instrument ska komma till användning. Vi kommer med andra ord att få se prov på skjutning med laserkanon och analys av Marsgrus. Det senare genom att fordonets lilla grävskopa häller ner grus för analys i fordonets minilaboratorium.


Curiosity vid Kimberley (Bildkälla: NASA)

Rymdsonden Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) följer emellanåt Curiositys färd från ovan. Bilden nedan är tagen den 10 februari och visar tydligt spåren efter Curiositys färd. Det är onekligen bra upplösning på de bilder som rymdsondens HiRISE-kamera tar!


(Bildkälla: NASA)

Rymdsonden LADEE förbereds för en kraschlandning på månen

Rymdsonden LADEE (Lunar Atmosphere and Dust Environment Explorer) kommer att kraschlanda på månen. Det låter väldigt dramatiskt, men det hela är planerat sedan länge. Det märkliga, kan jag tycka, är att detta relativt avancerade rymdsondsprojekt blir så kortlivat. Det är ju bara 7 månader sedan LADEE sköts upp. NASA rapporterar att LADEE nu har en omloppsbana kring månen som sakta för den allt närmare månytan. Tanken är att rymdsonden nu ska flyga på en höjd av endast ett par kilometer över månytan och genomföra mätningar av den tunna månatmosfärens sammansättning och struktur. Så här långt har sonden gjort mer än 700.000 mätningar! Successivt justeras rymdsondens bana så att det till slut dimper ner på månen.

Kraschlandningen är planerad att ske den 21 april, på månens baksida sett från oss på jorden. Det finns dock en ganska stor osäkerhet om när sonden kan tänkas krascha. NASA har därför utlyst en tävling, "Take the Plunge: LADEE impact challenge", där man delta genom att gissa på dag och klockslag. Vad gör inte NASA för att väcka intresse för sin verksamhet, när man tävlar kring kraschlandningar!


(Bildkälla: NASA)

Rymdsonden Dawn fortsätter sin färd mot dvärgplaneten Ceres

Det har varit relativt tyst om rymdsonden Dawn sedan den lämnade sin omloppsbana kring asteroiden Vesta för den fortsatta färden mot dvärgplaneten Ceres. Enligt planerna når den Ceres i april nästa år. Marc Rayman på Planetary Society Blog skriver om den komplicerade bana som denna rymdsond tog för att först nå Vesta och för att sedan stämma träff med Ceres om ett år.


(Bildkälla: NASA)

Dawns ankomst till Ceres är verkligen något att se fram emot. För första gången kommer vi att få se närbilder på en dvärgplanet. Lustigt nog kommer vi att få se bilder från en annan dvärgplanet, Pluto, bara några månader senare (i juli 2015), när rymdsonden New Horizons flyger förbi denna explanet.

Rymdsonden Dawn är redan lite av en sensation, med de fantastiska bilder den levererat från asteroiden Vesta. Vad kan vi tänkas få se från Ceres? Ingen vet egentligen så mycket om denna dvärgplanet, så det mesta kommer att bli nyheter för såväl forskare som oss astronomiintresserade. Läs mina tidigare blogginlägg om Dawn HÄR. Det har blivit över 60 inlägg i ämnet!