måndag 6 februari 2012

Mars har haft en stor ocean

Marssondernas inbördes "kamp" fortsätter. Jag har de senaste dagarna skrivit om ESA:s och NASA:s Marssonder och de fynd de gjort och idag är det ESA-sonden MARS EXPRESS tur att komma med nyheter. Den har funnit sediment som tyder på förekomsten av en ocanbotten på Mars för några miljarder år sedan. Man tror t o m att det funnits oceaner i två omgångar. Den första för 4 miljarder år sedan när det var varmare på Mars och den andra för 3 miljarder år sedan då större meteornedslag skapat kanaler där oceanvatten har flödat. Den senare oceanen tros ha frusit till is under Mars ytan, alternativt avdunstat. Man tror inte att det hunnit bildas några livsformer under oceanens relativt korta livslängd.

Rymdsonden Mars Express har en radar, MARSIS, som kan studera förhållandena 60-80 meter under Marsytan. De resultat man hittills fått ger starka indikationer på att vatten måste ha flödat i riklig mängd på den "röda planet" som idag är synnerligen torr. Det finns forskare som betvivlar förekomsten av några livsformer idag. 600 miljoner år av torka bör ha tagit död på även det mest seglivade!

Ancient northern ocean on Mars
Så här kan det ha sett ut på Mars för länge sedan (Bildkälla: ESA)

Läs mer på: http://www.esa.int/esaCP/SEMVINVX7YG_index_0.html

Läs också: http://www.sciencedaily.com/releases/2012/02/120203092006.htm

En planets axellutning kan vara avgörande för utveckling av liv

Forskare tror att en planets axellutning har stor betydelse för förutsättningar att utveckla liv. Jordaxeln har för närvarande en lutning på 23,5 grader, vilket ger upphov till årstider och ett ganska behagligt klimat över stora delar av vår planet. Axellutningen bidrar till jämna ut temperaturen och skapa en beboelig värld. Kanske är det rent av så att jordens nuvarande axellutning är perfekt för liv. Det kan handla om mycket små marginaler mellan succé och fiasko vad gäller förutsättningar att skapa långvarigt liv på en planet. För liv under en lång tidsperiod är nödvändigt om mer komplexa livsformer ska uppstå. Till exempel sådana kompexa varelser som vi människor.

Så exoplanetutforskare bör försöka reda ut vilken axellutning de olika exoplaneterna har. Det kommer sannolikt att reducera antalet beboeliga världar högst markant.

Läs mer på: http://www.physorg.com/news/2012-02-high-planetary-tilt-lowers-odds.html

Nya 3D-bilder på asteroiden Vesta

Rymdsonden DAWN har tagit ett par fina 3D-bilder på asteroiden Vesta. Här kommer några av dessa.

Bilden nedan visar asteroiden i 3D och man ser tydligt de skålformade kratrarna. Leta fram 3D-glasögonen för att se bildens djup (och länka här till källan där bildkvaliteten är högre).


3D-bild av Vesta (Bildkälla: NASA)

Bilden nedan visar tydligt några välformade kratrar.


(Bildkälla: NASA)

Bilden nedan är en häftig vy över Vestas Mount Everest. Den visar det stora bergsområde som man funnit vid södra polen och som är ca 20 kilometer högt. Det är inga dåliga kratrar heller!


(Bildkälla: NASA)

Läs mer på: http://www.nasa.gov/mission_pages/dawn/multimedia/gallery-index3D.html