fredag 13 januari 2012

Utvecklingsarbetet med JAMES WEBB-TELESKOPET fortsätter

SpaceflightNow har en lång artikel om JAMES WEBB-TELESKOPET. Efter alla turer i höstens amerikanska budgetmangling fick teleskopprojektet till slut klartecken att jobba på med färdigställandet av detta gigantiska rymdteleskop. Totalramen vad gäller finansiering av projektet har fastställts till max 8,8 miljarder dollar. Under 2012 är ambitionen att ha fortsatt högt tempo i projektet för att säkerställa att en uppskjutning av teleskopet kan ske år 2018 som planen är just nu. Det gäller verkligen att det mesta nu går enligt planerna och inga stora oväntade problem uppstår som kan innebära ytterligare kostnadsökningar. Man kan väl gissa att projektet någon gång under senare delen av 2012 eller under 2013 når en slags "point of no return", där man satsat så mycket i det att det vore kapitalförstöring att avbryta arbetet.

De första instrumenten kommer att levereras redan i april i år. Det handlar om en s.k "Mid-Infrared Instrument", som bl a ska observera exoplaneter. Vad kommer inte den att upptäcka?! Ytterligare instrument såsom kameror, spektrometrar m.m testas under året och levereras successivt fr o m i höst och framåt. Själva grundteknologin som teleskopet bygger på uppges vara klar till 90%. De kommande åren kommer mycket energi att läggas på utprovnng av den avancerade utrustningen.

2012 år budgetanslag till projektet uppgår till 530 miljoner dollar. Låt oss hoppas att pengarna räcker och att projektet nu kan gå in i en lite lugnare period. Ledande NASA-representanter upplevde höstens budgetdiskussioner som lite av en "nära-döden-upplevelse".


(Bildkälla: NASA)

Läs mer på: http://spaceflightnow.com/news/n1201/12jwst/

Senaste bilderna från Mars tagna av rymdsonden MARS ODYSSEY

Förutom Marsfordonet Opportunity utforskar också ett par rymdsonder Mars. Kamerautrustningen på rymdsonderna är ganska avancerad numera, vilket ger högupplösta detaljbilder. NASA är dessutom väldigt bra på att snabbt publicera nya bilder på nätet, vilket gör att det kommer en strid ström av intressanta bilder var och varannan dag. ESA är tyvärr inte fullt lika bra på att publicera nyheter och foton.

En synnerligen anonym rymdsond är Mars Odyssey som inte märks av så värst mycket i nyhetsflödet. Jag ser att jag inte skrivit en enda artikel om denna rymdsond! Bättring utlovas! Med sin kamerautrustning tar sonden nämligen mängder med fantastiska bilder! Här nedan följer några av de bästa bilderna som publicerats under den senaste månaden. Bilderna är tagna av rymdsondens "Thermal Emission Imaging System" (THEMIS), som är en kamera som fotograferar i synligt ljus och infrarött.

Bilden nedan är verkligen udda. Det är sällan man ser den här typen av formationer på en planet- eller månyta! Sannolikt har de skapats genom tektonisk aktivitet. Bilden är tagen den 17 december 2011 och publicerad den 10 januari 2012.


(Bildkälla: NASA)

Bilden nedan visar en mycket slät del av Marsytan med några märkliga "sprickor". Det ska föreställa lavakanaler.Bilden är tagen den 8 december 2011 och publicerad den 5 januari 2012.


(Bildkälla: NASA)

Bilden nedan visar den relativt unga Canala-kratern, från vilken sten och grus kastats ut över en yta som formats av tektonisk aktivitet. Bilden är tagen den 8 december 2011 och publicerad den 4 januari 2012.


(Bildkälla: NASA)

Bilden nedan visar en liten del av en av de stora kanalerna, Dao Vallis, på Mars som kan ha skapats genom att stora mängder vatten flödat och karvat ut landskapet. Bilden är tagen den 1 december 2011 och publicerad den 30 december 2011.


(Bildkälla: NASA)

Bilden nedan visar "streck" som skapats av Marsvinden. Det kan faktiskt blåsa en del på Mars! Bilden är tagen den 23 november 2011 och publicerad den 23 december 2011.


(Bildkälla: NASA)

Se mer bilder på: http://photojournal.jpl.nasa.gov/targetFamily/mars

Rysk osäkerhet om var rymdsonden PHOBOS-GRUNT kommer att krascha

Idag meddelar den ryska rymdmyndigheten Roscosmos att rymdsonden PHOBOS-GRUNT kan komma in över Argentina och möjligen krascha i Atlanten. Tidigare uppgifter har indikerat att sonden skulle krascha i Indiska Oceanen. Även andra uppgifter har förekommit de senaste dagarna, vilket antyder att den nog kan hamna i princip var som helst på jorden. Den senaste prognosen är att sonden når atmosfären på söndag kväll och då kommer att splittras upp i en mängd mindre delar.

Läs mer på: http://www.spacedaily.com/reports/Uncertainty_grows_over_Russia_Mars_probe_crash_site_999.html

Rymdsonden CASSINI ger nya insikter om Saturnus ringsystem

Samtidigt som man upptäckt en Saturnuskopia i ett annat solsystem än vårt (se föregående inlägg här i bloggen) kommer lite nya rön om "vår egen" Saturnus och dess ringar. Rymdsonden CASSINI har nu i flera år studerat Saturnus ringsystem och forskarna har fått en hel del nya insikter om hur ringarna bildas och hur dom hela tiden omskapas. Det tycks vara så att Saturnus månar spelar en viktig roll i att, via gravitationskrafter, se till att materia klumpar ihop sig och sönderdelar sig om vartannat och på så sätt hela tiden omformar Saturnusringarna. Forskarna har också gjort beräkningar på storlek, rotationshastighet och densitet hos partiklar i olika delar av ringsystemet.

Redan på 80-talet när Voyagersonderna passerade Saturnus kartlades ringarna. Man upptäckte stora mängder ispartiklar/isklumpar som kunde variera i storlek från några mikrometrar till tiotals meter i diameter. Partiklarna krockar med med varandra och kan då både sammanfogas och splittas beroende på hastigheten vid krocken. Ihopklumpningen och splittringen av partiklar tycks ske i cykler.


Illustration av hur det kan tänkas se ut (Bildkälla: NASA)

Läs mer på: http://saturn.jpl.nasa.gov/news/cassiniscienceleague/science20120112/

En Saturnuskopia i ett annat solsystem

I gårdagens nyhetsförmedling om de nya exoplanetfynden (se blogginlägg igår) kom ett av fynden lite i skymundan för de tre småplaneterna och de två dubbelstjärneplaneterna man upptäckt. Det handlar om det Saturnusliknande objektet som kretsar kring en stjärna med ungefär samma massa som solen. Objektet kan vara en exoplanet, men också en mindre stjärna. Ringsystemet består av fyra ringar som t o m fått namn (de har döpts till Rochester, Sutherland, Campanas och Tololo). Ringsystemet sträcker sig 10-tals miljoner kilometer ut från objektet. Stjärnan som detta system kretsar kring är en mycket ung stjärna, endast 16 miljoner år gammal.

Det är första gången man upptäcker något som liknar planeten Saturnus i ett annat solsystem än vårt. Det bör dock betonas att det fortfarande är lite oklart vad det är man upptäckt. Efersom man inte känner till massan på objektet så vet man inte om det är en mindre stjärna eller en större planet. De gap som finns mellan ringarna i ringsystemet kan ha flera alternativa förklaringar. Om objektet är en stjärna kan det vi ser vara planeter under bildande. Om objektet istället är en planet kan det vara månar till planeten som ger upphov till gap i ringsystemet. Ytterligare observationer under de kommande två åren kan kanske ge svar på frågorna.

Läs mer på: http://www.astronomynow.com/news/n1201/11rings/