tisdag 4 december 2012

Planeter hetare än väntat - den beboeliga zonen utvidgas

Exoplaneter som liknar jorden kan vara upp till 25% hetare än vår jord, vilket skulle göra dem mer geologiskt aktiva vilket i sin tur ökar förutsättningarna för att liv uppstår. Det säger forskare vid Ohio State University som idag presenterade sina forskningsresultat på AGU-konferensen i San Fransisco. Forskarna har studerat åtta stjärnor som i storlek, ålder och sammansättning är väldigt lika vår sol. Det man särskilt intresserat sig för är förekomsten av grundämnena torium och uran. Dessa radioaktiva ämnen anses vara viktiga såtillvida att de bidrar till att värma upp en planets inre och medverka till plattektonik. Det bidrar till att röra om i jordskorpan och bibehålla vatten på en planet. Vatten är som bekant en viktig faktor för att liv ska utvecklas på en planet.Schematisk bild av plattektonik (Bildkälla: Wikipedia)

Sju av de åtta stjärnorna visade sig innehålla mer Torium än vår sol. Det kan också innebära att eventuella planeter kring dessa stjärnor också innehåller en större andel av detta ämne. Dessa planeters inre skulle då kunna vara varmareän  jordens inre. Sådana planeter kan utveckla plattektonik tidigare och under mycket längre tid. Det skulle ge mer tid för att liv ska uppstå och fortleva.

En annan intressant aspekt är att om planeterna är hetare än vad man tidigare trott så innebär det att den beboeliga zonen utvidgas. Fler planeter kan då vara tänkbara "jordkopor". Forskarna betonar dock att man endast studerat ett mycket begränsat antal stjärnor och att man inte kan dra alltför långtgående slutsatser av studien ännu. Intressant är det likväl.

Läs mer om forskningsstudien på SpaceDaily.