lördag 3 mars 2012

Jupitermånen Europa - en värld med liv?

Alltsedan rymdsonden Galileo utforskade Jupitermånen Europa i slutet av 1990-talet har det spekulerats om liv på denna måne. Galileo fann bevis på flytande oceaner under den isiga ytan. Månen tycks också ha varit geologiskt aktiv i och med att den inte var särskilt kraterfylld. Spåren efter kratrar har helt enkelt raderats ut. Galileo fann också indikationer på vulkanism och en tunn atmosfär.

UniverseToday skriver om ny forskning som visar att Europas oceaner kan varit rejält försurade. Det skulle kunna förhindra att liv uppstår och frodas. Trots i övrigt goda förutsättningar för enklare livsformer kan det bidra till att Europa trots allt är en steril värld. Vi får väl se om man kan få till en rymdsond till denna spännande måne för att titta lite närmare på det hela.


Europas oceaner kan vara omfattande (Bildkälla: JPL)

Läs mer på: http://www.universetoday.com/93939/europas-acid-oceans-may-prohibit-life/#more-93939

Av 2.391 exoplanetkandidater är hundratals i samma storlek som jorden

NASA:s Keplerteam har på sin websida publicerat lite sammanfattningar av den utforskning som rymdteleskopet KEPLER genomfört så här långt. Till dags dato har man observerat 2.391 objekt som man betecknar som exoplanetkandidater. Av dessa är hela 246 stycken av ungefär samma storlek som jorden. Dessutom är 676 av planeterna s.k superjordar med en diameter på mellan 1,25 och 2,0 jorddiametrar. Som synes av diagrammet nedan så är de flesta exoplanetkandidater av Neptunusstorlek. Under det senaste årets utforskning har dock andelen upptäckta små planeter ökat avsevärt.

Av exoplaneterkandidaterna anses 46 stycken finnas inom den s.k beboeliga zonen. 10 av dessa är planeter av jordstorlek. Nu väntar vi bara på bekräftelser på att det verkligen rör sig om exoplaneter. Kanske kan någon av dessa planeter vara lik jorden i fler avseenden än bara storlek.


(Bildkälla: NASA)


Läs mer på: http://kepler.nasa.gov/news/index.cfm?FuseAction=ShowNews&NewsID=190

Rymdsonden CASSINI har upptäckt syremolekyler i månen Diones atmosfär

Rymdsonden CASSINI har för första gången upptäckt syremolekyler i Saturnusmånen Diones tunna atmosfär. Även Saturnusmånarna Titan och Rhea har atmosfärer. Diones atmosfär är ungefär lika tunn som Rheas, fem biljoner gånger tunnare än vid jordytan.

Månen Dione har en diameter på lite drygt 1.100 kilometer och kretsar på ungefär samma avstånd från Saturnus som vår måne runt jorden. Det är en isig värld men dess inre har sannolikt varit geologiskt aktiv.


(Bildkälla: NASA)

Läs mer på: http://www.nasa.gov/mission_pages/cassini/whycassini/cassini20120302.html

Läs också: http://astronomi.blogg.se/2012/march/syre-detekterad-i-saturnus-mane-diones-atmosf.html