fredag 2 december 2011

Nya fina bilder av Marsytan från rymdsonden MARS EXPRESS

ESA:s rymdsond MARS EXPRESS har tagit en mängd fina bilder av den bergiga Marsytan. Bilderna visar ett område som heter Phlegra Montes. Forskarna tror att det finns relativt stora mängder med vattenis i området.


(Bildkälla: ESA)


(Bildkälla: ESA)

Läs mer på: http://www.esa.int/esaCP/SEMUGI2XFVG_index_0.html

Den svenska rymdstyrelsens prioriterade forskningsområden 2012

Den svenska rymdstyrelsen har fattat beslut om rymdforskningsprojekt 2012. Totalt beviljas 48,3 miljoner kronor till ett fyrtiotal olika projekt. Det ser ut att vara en hel del pengar till olika projekt som rör solforskning. En del pengar också till Marsforskning och forskning av olika aspekter i solsystemet.

Läs mer på: http://www.snsb.se/sv/Nyheter/Beviljade-rymdforskningsanslag-for-2012/

Rymdteleskopet Kepler firar 1.000 dagar!

Rymdteleskopet Kepler har nu varit i rymden i 1.000 dagar! Detta fantastiska teleskop sköts upp i rymden den 6 mars 2009 och har på många sätt revolutionerat utforskningen av exoplaneter. Inte i den bemärkelsen att den så här långt hittat så värst många. Det är "bara" 26 exoplaneter som bekräftats. Däremot har den tagit fram en lista på hela 1.235 tänkbara exoplanetkandidater. Arbete pågår på flera forskningscentra runt om i världen med att försöka säkerställa om det rör sig om exoplaneter eller om det är något annat.

Nästa vecka är det en stor Keplerkonferens i USA, Kepler Science Conference, där Keplerteamet lägger fram en ny rapport. Förväntningarna är stora på nya spännande fynd som teleskopet kan tänkas ha gjort. Kommer vi att få en ny lista med exoplanetkandidater? Det blir spännande, spännande det här!!

a view of Kepler in space
(Bildkälla: NASA)

Läs mer på: http://www.nasa.gov/mission_pages/kepler/main/index.html

Rymdsonden CASSINI har också "filmat" med hjälp av radarutrustning

Rymdsonden CASSINI vill inte vara sämre än sin kusin DAWN utan den har också "filmat" himlakroppar lite mer i detalj. I Cassinis fall rör det sig om Saturnusmånarna Titan och Enceladus. För första gången har radarutrustning använts för att skapa tydliga bilder av Titans och Enceladus ytor. Det är rymdsondens s.k Synthetic Aperture Radar (SAR) som kan ta bilder som inte är möjliga att ta med andra instrument.


(Källa: NASA)

Bilden nedan visar området kring Enceladus sydpol. Den högra och mer skarpa delen av bilden är SAR-bilden som lagts över de bilder som tidigare tagits med "den vanliga" kameran. Planetary Society Blog har en lång artikel om det här.


(Bildkälla: NASA)

Läs mer på: http://www.planetary.org/blog/article/00003285/

Häftig 3D-film av Vestas yta

NASA har släppt en riktigt häftig film i 3D som verkligen visar hur denna fascinerande asteroid egentligen ser ut, med höga berg, underlig ekvatorregion och med en mängd kratrar. Så leta upp dina 3D-glasögon och kolla på det här (det går också att titta på filmen utan 3D-glasögon, men det blir inte riktigt lika effektfullt).

(Källa: NASA)

Läs mer på: http://www.nasa.gov/mission_pages/dawn/news/dawn20111201.html

Detaljerade kraterbilder från asteroiden Vesta

Rymdsonden DAWN har tagit detaljerade bilder av Caparronia-kratern på asteroiden Vesta. Kratern har en diameter på 55 kilometer. I bilden syns också s.k sekundära kratrar som bildas när stenblock och annan ytmateria studsar iväg i samband med det meteornedslag som skapade den stora kratern.


(Bildkälla: NASA)

Rymdsonden Dawn sänker sig allt närmare asteroidytan och går nu ner i den s.k Low Altitude Mapping Orbit (LAMO). I denna fas ska Dawn mer detaljerat utforska ytans sammansättning och Vestas gravitationsfält. Avståndet till ytan kommer att vara ca 210 kilometer, vilket är lite mer än vad som ursprungligen planerades. Även rymdsondens omloppsbana ändras lite för att kartlägga Vesta mer komplett.

Läs mer på: http://dawn.jpl.nasa.gov/multimedia/imageoftheday/image.asp?date=20111201

Läs också: http://dawn.jpl.nasa.gov/mission/journal_11_29_11.asp