onsdag 21 augusti 2013

En bild av alla oss som vinkade till Saturnus

NASA har gjort ett kollage av alla oss som vinkade till Saturnus och till rymdsonden Cassini när den riktade sin kamera mot jorden för en månad sedan. NASA fick in 1.400 bilder av vinkande människor från mer än 40 länder och det är det man gjort en bild av.


(Bildkälla: NASA)


Det blev en riktigt bra bild av Saturnus, med dess ringar, och av jorden och månen också.


(Bildkälla: NASA)

Jättelikt vulkanutbrott på Jupitermånen Io

New Scientist rapporterar att ett jättelikt vulkanutbrott har iakttagits på Jupitermånen Io. Denna måne är den i särklass mest vulkaniska himlakroppen i vårt solsystem. Det beror på att den kretsar nära Jupiter och påverkas av planetens gravitationskraft. Lustigt nog observerades detta vulkanutbrott med ett teleskop som själv står på en gammal vulkan. Det rör sig om Keck-teleskopet på Mauna Kea i Hawaii.

Det sker vulkanutbrott på Io nästan konstant. Detta utbrott sprutade lava som täckte en yta på hela 31 kvadratkilometer. Utbrottet är det största på några år, men likväl betydligt mindre än det utbrott som skedde år 2001, då  lava spreds över 100 kvadratkilometer. Alla vulkanutbrott slätar ut ytan på Io och döljer meteornedslag m.m. Bilden nedan togs av rymdsonden Galileo som studerade denna måne ingående.


(Bildkälla: NASA)

Meteorer, meteoriter, meteoroider - vad är skillnaden?

Vad är det egentligen för skillnad på asteroider, meteorer, meteoriter och meteoroider? Från svenskspråkiga Wikipedia har jag saxat följande:

"Meteor, även stjärnfall, (av grekiska mete’oros, i luften befintlig) är det ljusstreck som kortvarigt syns på stjärnhimlen när en liten interplanetär kropp, en meteoroid, med hög hastighet faller in i jordatmosfären. Många meteoroider har sitt ursprung från kometer. I kometbanorna finns rester av kometen, som bildar en så kallad meteorström. Då jorden möter en meteorström uppstår en meteorskur, många meteorspår riktade från samma radiant på himlen. De flesta meteoroiderna når aldrig jordytan. Ljusskenet uppstår på cirka 100 km höjd, när meteoroiden förångas vid kollision med luftmolekylerna. De som ändå når jordytan kallas meteoriter".

En asteroid är en stor meteoroid. Ljusstarka meteorer kallas eldklot. Om en sådan exploderar så blir det en bolid. American Meteor Society har tagit fram en fin plansch som visar de olika typerna av "rymdstenar".